Fagnettstedet for SMB-sektoren

tillit

UNDERSØKELSE: Svært høy tillit i norsk næringsliv

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tillitsnivået i norsk næringsliv er svært høyt. Ni av ti har tillit til sine samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Det viser en ny undersøkelse fra Revisorforeningen.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav

Per Hanstad, Administrerende direktør i Den norske Revisorforening

– I Norge forventes det at forretningsforbindelser er til å stole på, og fallhøyden er stor både for selskapet og for ledelsen om man ikke lever opp til disse forventningene, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Hanstad mener det ikke bare handler om å holde seg innenfor loven, men at det handler like mye om bedriftens atferd oppfattes å være akseptabel og etisk forsvarlig.

– Høy tillit er et helt uvurderlig konkurransefortrinn vi har i Norge. Den økonomiske verdien av tillit kan ikke overvurderes, sier Hanstad.

Uønskede hendelser

3 av 10 spurte har opplevd hendelser siste år som har medført tap av tillit til en eller flere av virksomhetenes samarbeidspartnere. 60 prosent av disse opplevde økonomisk tap som følge av hendelsen(e).

– Selv om tre av ti har opplevd negative hendelser, ser det ikke ut til at dette så langt gjør bedriftene generelt mer skeptiske. Dette er likevel et bilde som raskt kan endre seg. Vi er en del av en globalisert økonomi, og påvirkes på godt og vondt av det. Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før vi ser helt andre og lavere tillitstall, advarer Hanstad.

Les også: SMB-trendene som vil dominere 2019

Størst tillit til norske

Seks av ti spurte har større tillit til norske enn til utenlandske bedrifter. Blant bedrifter som kun opererer i hjemmemarkedet, er andelen 8 av ti. Blant bransjene utmerker primærnæringene og bygg- og anleggsbransjen seg som mer skeptiske enn gjennomsnittet til utenlandske bedrifter.

Om undersøkelsen

Revisorforeningens tillitsundersøkelse gjennomføres av Opinion og baseres på 800 telefonintervjuer rettet mot norske virksomheter i alle bransjer. Resultatene er vektet på bransje, geografi og størrelse.