Fagnettstedet for SMB-sektorenSMB Norge Pensjon

SMB Norge har inngått en samarbeidsavtale med DNB Livsforsikring AS om innskuddspensjon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

SMB Norges tjenestepensjon er forhandlet fram for våre medlemsbedrifter. Det betyr at kostnadene fordeles på alle våre medlemmer, og blir lavere enn hvis bedriften kjøper pensjon utenom innkjøpsavtalen.

Pensjonssparing for bedrifter med 2 eller flere ansatte, er lovpålagt. Minimum sparing er 2 % av lønn opp til
12 G (G = folketrygdens grunnbeløp, fra 1.5.2022 kr 111 477). I tillegg må bedriften ha innskuddsfritak, som er obligatorisk. Dette er en dekning som sikrer at sparingen fortsetter til den ansattes pensjonskonto i tilfelle den ansatte blir helt eller delvis arbeidsufør.

Bedriften kan også tilknytte uførepensjon og etterlatte dekninger (utbetales ved død), disse er frivillig.

Det er administrasjonskostnadene og forvaltningshonorarer som er fremforhandlet på vegne av våre medlemmer. Disse kostnadene er i utgangspunktet like, men vil variere med antall ansatte og størrelsen på oppspart kapital.

Når du får tilsendt tilbud fra DNB, vil det enkelte priselement fremkomme i tilbudet.

Fra i år er disse endringene kommet i regelverket om pensjon:

  • Pensjonssparingen må gjelde fra første krone
  • Alle ansatte må meldes inn fra fylte 13 år
  • Alle ansatte må meldes inn uansett stillingsprosent
  • Sesongarbeidere må meldes inn fra første arbeidsdag

 

Husk at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å foreta innmelding av ansatte. Du må derfor sørge for at ansatte som tidligere ikke var omfattet av avtalen, nå meldes inn.

Selvstendig næringsdrivende, herunder en som er ansatt og jobber i eget AS:

Det nye regelverket om pensjon fra første krone gjelder foreløpig ikke denne gruppen. Sparingen gjelder altså for lønn > 1 G (G = folketrygdens grunnbeløp, fra 1.5.2022 kr 111 477). Finansdepartementet har gitt uttrykk for at regelverket skal gjennomgås i løpet av høsten, og det vil sannsynligvis komme endringer også for disse virksomhetene. Dette vil vi orientere om når vi vet noe mer.

For mer informasjon kan du enkelt navigere på DNBs egne sider her:

Pensjon for deg og dine ansatte | Bedrift fra A til Å – DNB

DNB har laget et knippe webinarer som kan være aktuelt for deg som bedriftseier, bla om pensjon fra første krone.

Se webinarene her:

 Pensjon | Bedrift fra A til Å | Webinarer (dnb.no)

Dersom du ønsker et tilbud, ta kontakt med SMB Norges Forsikringskontor på e-post eller telefon: [email protected], telefon 23 35 70 20

Det gis tilbud både til nyetablerte bedrifter og bedrifter som har pensjon hos en annen leverandør.