Fagnettstedet for SMB-sektoren

Ledige stillinger

Stillingsutlysning: politisk rådgiver

Vil du jobbe for en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter?

SMB Norge jobber for en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter. Organisasjonen er i vekst, og vi ønsker å endre premissene for norsk næringspolitikk. Vi nærmer oss 6000 medlemsbedrifter. Derfor skal vi styrke laget vårt med to politiske rådgivere, én på heltid (100 %) og én på deltid (20 %). Merk derfor hvilken av stillingene du søker på.

Som politisk rådgiver i SMB Norge vil du spille en nøkkelrolle i arbeidet med å sørge for at landets små og mellomstore bedrifter blir hørt i viktige politiske saker. Stillingene vil også delvis jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og kommunikasjon.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Være med å styrke SMB Norge som talerør for små og mellomstore bedrifter.
 • Holde oversikt over kommende og pågående arbeid på Stortinget og i regjeringen.
 • Oppfølging av høringsbrev og skrive høringssvar.
 • Bistå med å svare på henvendelser fra medlemmer og samarbeidspartnere om politiske saker.
 • Være med å lage politiske budskap og drive politisk kampanjearbeid.
 • Utarbeide politiske analyser og strategi i tett samarbeid resten av staben.
 • Bistå med forberedelser og praktisk gjennomføring av politiske arrangementer som Arendalsuka, konferanser, kurs og seminarer.
 • Bistå regionslag og lokallag i SMB Norge med politisk rådgivning og organisering av lokale politiske debatter.
 • Skrive leserbrev og kronikker.
 • Bistå og forberede administrerende direktør med møtevirksomhet.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Solid forståelse for norsk politikk og samfunnsliv.
 • Erfaring fra politisk arbeid, gjerne som folkevalgt eller politisk rådgiver.
 • Godt politisk nettverk.
 • Å ha drevet eget firma eller småbedrift er en fordel, men ikke et krav.
 • Høyere utdanning, gjerne innenfor statsvitenskap eller kommunikasjon, men ikke et krav.
 • Jobber godt og strukturert, selvstendig og sammen med andre.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi tilbyr:

 • En sentral rolle i den eneste organisasjonen som utelukkende representerer landets små og mellomstore bedrifter.
 • Godt arbeidsmiljø med kolleger som brenner for å gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter.
 • Gode ordninger for forsikring og pensjon.
 • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: snarest mulig men senest 1.april 2022.
Tiltredelse: etter avtale
Send søknad eller spørsmål om stillingen til: Adm. dir. i SMB Norge, Jørund Rytman.
E-post: [email protected]

Om SMB Norge:
SMB Norge har nær 6 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, helse, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne. Vi holder til i lokaler i Rådhusgata 5b i Oslo sentrum.