Om SMB Norge

Vi arbeider for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår, og være den sterke stemmen i samfunnsdebatten i saker som opptar landets bedriftsbyggere.

Om SMB Norge

SMB Norge har ca. 5 500 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting og helse utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Gjennom medlemskapet i SMB Norge får du tilgang til en rekke fordeler, slik som gratis juridisk rådgivning per epost og telefon, skreddersydde forsikringsløsninger, nyttige verktøy, relevante kurs og attraktive møteplasser. Se våre medlemsfordeler for mer informasjon om alle fordelene du kan oppnå.

Vi er bedriftenes støttespiller i alle faser!
Vi er bedriftenes støttespiller i alle faser!

Forløser vekst!

Ved å være en tydelig støttespiller hele veien gjennom bedriftenes utviklingsfaser, gjør vi det enklere for landets bedriftsbyggere å forløse ny vekst og ønsket utvikling.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

SMB Norge ønsker å være en miljøvennlig virksomhet. Ved å fokusere på for eksempel arbeidsmiljø, energibruk og papirbruk har vi mottatt sertifikatet Miljøfyrtårn. SMB Norge er også en av stifterne til Stiftelsen Miljøfyrtårn og vi har i flere år vært representert i styret i stiftelsen. Vi oppfordrer også alle våre medlemsbedrifter til å ivareta det samfunnsansvar som følger av å drive næringsvirksomhet.

Vi setter 4 fokusområder i praksis i SMB Norge som Miljøfyrtårn:

1. Stiller miljøkrav
2. Kjøper miljøvennlig
3. Reiser mindre
4. Skaper gode vaner

SMB Norge jobber for å endre spillereglene i norsk næringsliv til fordel for små og mellomstore bedrifter. Vi har flere tusen medlemmer fordelt på alle bransjer. Det de har til felles er at de utgjør ryggraden i norsk næringsliv.

Sterke historiske røtter

Helt siden 1992 har SMB Norge arbeidet målbevisst for å bedre regelverket og rammevilkårene for mindre bedrifter i Norge.

Det var et sterkt engasjement mot delingsmodellen som dannet opptakten til dannelsen av SMB Norge. Mange bedriftsledere følte at de manglet politikere og organisasjoner som stod på deres side. De etterlyste en organisasjon som tok mindre bedrifter på alvor.

Dette medførte at Reiel Folven sammen med Lars Berg, inviterte bedriftsledere fra forskjellige bransjer og landsdeler, til et møte for å diskutere stiftelsen av en ny organisasjon som skulle ta kampen for små og mellomstore bedrifter på alvor.

Det første offisielle årsmøtet til Norsk Bedriftsforbund gikk av stabelen på Skjetten ved Oslo 24. oktober 1992. Her ble det vedtatt et 10-punkts næringspolitisk program som grunnlag for interesseorganisasjonen for mindre bedrifter. En stor takk til sentrale personer som gjorde det mulig for de mindre bedriftene å få en tydelig stemme inn til våre politikere; Reiel Folven, Lars Berg og Christine Hanstveit.

Unfangelsen av SMB Norge. ( Tidligere Bedriftsforbundet )

Unnfangelsen

Opprettelsen av SMB Norge av denne gjengen for mer enn 30 år siden, har utvilsomt ført til at mindre bedrifter har blitt løftet høyere på dagsordenen.

Medlem av SME United

SMB Norge er medlem av den europeiske interesseorganisasjon SME United og har søsterorganisasjoner over hele Europa.

Medlem av European Entrepreneurs CEA-PME

SMB Norge er medlem av det europeiske næringsforbundet European Entrepreneurs CEA-PME.

Medlem av UN Global Compact Norge

SMB Norge er medlem av FNs organisasjonen UN Global Compact Norge.

Slik er vi organisert

SMB Norge vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres annet hvert år.
SMB Norge organer er kongressen, valgkomitéen, forbundsstyret, regionforeninger og administrasjonen.

Våre vedtekter

Opprettelsen av SMB Norge av denne gjengen for mer enn 25 år siden, har utvilsomt ført til at mindre bedrifter har blitt løftet høyere på dagsordenen.

Styrer og råd

Her er en oversikt over hvordan vi er organisert.

Forbundsstyret ble valgt på kongressen i august 2023 og sitter frem til kongressen i 2025.

VALGKOMITEENS oppgave er å finne engasjerte medlemmer til forbundsstyret og de 6 regionene. Er du interessert i et verv som tillitsvalgt i SMB Norge, eller kjenner noen som egner seg, er du velkommen til å ta kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Våre REGIONFORENINGER er spredt over hele landet og består av seks enheter: Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sør, Region Øst og Region Oslo og Akershus.

Hovedoppgaven til regionstyrene er å være SMB Norge representant for lokale utspill, være pådriver overfor lokale myndigheter og arrangere møter for meningsutveksling og faglig påfyll.

ADMINISTRASJONENS ansatte bistår deg som er medlem, deg som ønsker å bli medlem, journalister og offentlige etater i spørsmål relatert til mange ulike sider ved driften av små- og mellomstore bedrifter i Norge.

FORMÅL! SMB Norge er partipolitisk uavhengig og tverrfaglig organisert. Forbundets formål er å arbeide for bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter.

Gjør som 5500 andre og bli medlem av SMB Norge - Bli med og få del i alle fordelene