SMB Norges vedtekter

SMB Norge vedtekter er organisasjonens styringsdokument og oppdateres annet hvert år. SMB Norge organer er kongressen, valgkomitéen, forbundsstyret, regionforeninger og administrasjonen.