Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB NORGE JURIDISK

Velg tema
Flere temaer
SMB Norge har bedt Europarådet gripe inn mot det norske rettssystemet etter å ha avdekket at LO og NHO oppnevner meddommere som konsekvent dømmer i deres favør i arbeidsrettssaker.
SMB Norge får mange henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som lurer på hvilke rettigheter de har når omsetningen faller. Denne saken er en oppsummering av informasjon du også finner på nettsidene til NAV og Arbeidstilsynet. Du vil også finne linker til mer informasjon i saken.
Velg tema
Velg kategori