SMB-trendene som vil dominere 2019

Fokus på det grønne skiftet, krav til bedre kundekommunikasjon og investeringer i trivsel på arbeidsplassen er blant trendene som ekspertene i britiske Brighter Business tror vil dominere det kommende året for SMB-bedriftene.

Med stadig flere fra Millenniumsgenerasjonen (født mellom 1985 og 1995) på vei opp og frem i arbeidsmarkedet, vedvarende fokus på digitalisering, det grønne skiftet og uroligheter på den globale politiske arenaen, kan det være lurt å reflektere over hvordan du og din bedrift bør omstille dere fremover.

Les også: Kvinnelige ledere takler stress best

Teknologisk samarbeid

Det er nesten litt skummelt å se hvor fort den teknologiske utviklingen skjer og mange opplever at det er vanskelig å holde tritt med hva som er det aller siste man må sette seg inn i.

For å følge med i utviklingen ser man at store selskaper i stadig større grad henvender seg til og benytter seg av tjenester fra små oppstartsbedrifter som ligger helt i forkant av utviklingen.

De store aktørene ønsker å forstå hvordan ny teknologi kan implementeres, samtidig som de gir mindre selskaper mulighet til å jobbe med nye partnere, utvikle sine produkter og kontaktnett. I 2019 forventer ekspertene derfor nye muligheter for små bedrifter til å samarbeide med de større.

Bad data

Hvis du skal starte en bedrift i 2019, mener ekspertene i Brighter Business det er helt nødvendig å sette seg inn i hvordan Bad data (ufullstendig og manglende data) kan påvirke virksomheten.

Eksempel: Mange oppstartsbedrifter markedsfører seg digitalt, blant annet ved hjelp av Epost. Baserer du deg på mangelfull data så kan du risikere at halvpartene av epostene du sender ut ikke åpnes og at resten kommer frem til folk som er helt feil målgruppe.

Forskere ved amerikanske MIT har anslått at dårlig data kan koste nyoppstartede bedrifter så mye som 25 prosent av omsetningen. Kvaliteten på denne dataen vil derfor være nøkkelen for mange bedrifter og derfor et sentralt tema gjennom året som kommer.

Les også: På tide å hente inn ekstern daglig leder?

Bedre kundekommunikasjon

Det å kommunisere godt med både eksisterende og potensielle kunder har alltid vært viktig for bedrifter. Fremveksten av digitale plattformer og sosiale medier har gjort prosessen mye lettere og mye mer direkte. Nå forventer kundene i større grad å få svar umiddelbart.

Gjennom 2018 ble såkalte “chatbots” stadig bedre og vanligere. Banker, forsikringsselskaper og andre store virksomheter har for lengst kastet seg over denne teknologien. Med bedre og billigere løsninger tilgjengelige vil stadig flere mindre bedrifter følge etter i 2019, tror ekspertene.

Det grønne skiftet

Økt fokus på klima og det grønne skiftet vil etter alt å dømme tvinge også de mindre bedriftene til å ha et bevisst forhold til dette temaet, enten man vil eller ikke. Kunder vil forvente at man reduserer bruken av for eksempel plast der dette lar seg gjøre.

Trivsel på jobb

Millenniumsgenerasjonen (Født ca 1985-1995) blir nå en stadig større og viktigere del av arbeidsmarkedet. Denne generasjonen har litt andre forventninger til arbeidsplassen sin og ønsker man å tiltrekke seg de flinkeste av dem er man nødt til å tilpasse seg og gjøre enkelte justeringer, spår ekspertene.

Les også: 1 av 3 SMB-eiere jobber over 50 timer i uken

En god bedriftskultur, fleksible arbeidstider, en god kaffemaskin og felles hytteturer er «salgsargumenter» som fungerer under et jobbintervju med denne generasjonen. De ønsker at jobben skal være et godt sted å være og vil vurdere dette på samme måte som de vurderer lønn.

Mange bedrifter har allerede tilpasset seg og ekspertene tror denne trenden vil bli sterkere gjennom 2019.