SMB Norge Forsikring

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til SMB Norges medlemsbedrifter skjer fra SMB Norge Forsikring ved Kapitol forsikringsmegling. Vi drifter  SMBNs medlemsbedrifters  felles innkjøpsordning for forsikring, er rådgiver for hele ordningen og tilbyr skreddersydde løsninger.

Vi kan hjelpe med blant annet:

 • Yrkesskade
 • Transport
 • Bedriftsforsikring
 • Kredittforsikring
 • Fritidsulykke
 • Kjøretøy
 • Ansvarsforsikring
 • Helseforsikring
 • Annen sykdom
 • Bygning
 • Gruppeliv
 • Sykelønn
 • Reiseforsikring
 • Sykeavbrudd
 • Prosjekt

Trenger du hjelp til forsikring?

23 35 70 20 / forsikring@smbnorge.no

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom SMB Norge.

På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud.

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom SMB Norge.

SMB Norge Forsikring

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til SMB Norges medlemsbedrifter skjer fra SMB Norge Forsikring ved Kapitol forsikringsmegling. Vi drifter  SMBNs medlemsbedrifters  felles innkjøpsordning for forsikring, er rådgiver for hele ordningen og tilbyr skreddersydde løsninger.
Prosjekt

På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud.

Med rundt 5 000 medlemsbedrifter i ryggen har SMB Norge Forsikring skreddersydde og rimelige forsikringer for mindre og mellomstore bedrifter.

Du får forsikringsløsninger som er tilpasset din virksomhet, og du har tilgang til egne dyktige rådgivere som kjenner ditt forsikringsbehov.

Du sparer deg også mye arbeid ved å benytte SMB Norges Forsikring for din virksomhet. Vi kan analysere de avtalene du har i dag, og utrede videre SMB Norge Forsikring kartlegger ditt forsikringsbehov og finner forsikringsløsninger med utgangspunkt i firmaets virksomhet.

Flere av medlemmene som har forsikring hos oss, påpeker hvor mye enklere forsikringsarbeidet for bedriften er blitt etter at vårt forsikringskontor hjelper til med administrasjonen.

Dette kan du også bli med på uten noen kostnader, men som oftest med en besparelse i forhold til hva du betaler i dag.

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.

Vi har pensjonsforsikring gjennom DNB, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.

Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge Forsikring.

Styreansvarsforsikring bør også sterkt vurderes siden stadig flere av våre medlemmer har virksomhet som kan gjøre ledelse og styremedlemmer risikoutsatte for uforutsette søksmål.

I tillegg til de forsikringene som her er nevnt har vi en rekke andre forsikringer. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt behov.