Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Advokatene

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bedriften din. Som medlem hos oss kan du ringe jusstelefonen hver gang du har behov for hjelp. Ingen øvre grense for antall samtaler. SMB-medlemmer får også veldig gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

Vi hjelper deg til å bli bedre

Prat med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet. Våre advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av medlemsvirksomheten

Få mere ut av medarbeiderne dine

Bedre ansettelsesavtaler

Bedre oppfølging av sykefravær

Profesjonell avslutning av arbeidsforhold

Bedre leverandøravtaler

Bedre leieavtaler for kontor og utsalgssteder

Bedre håndtering av kundeklager

Bli kvitt kataloghaier og svindlere

Vinn pengekrangler

Vinn offentlige kontrakter

Medlemstilbud:

2 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med under 2 årsverk og 2-5 årsverk

Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med under 2 årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgiving – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med 2-5 årsverk.

3 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 6-10 årsverk og 11-14 årsverk

Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med under 2 årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgiving – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med 2-5 årsverk.

4 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 15-20 årsverk og over 20 årsverk

Dette tilsvarer ca. 60% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med 15-20 årsverk ved bruk av 4 timer gratis juridisk rådgiving – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med mer enn 20 årsverk.
  • Tjenesten forutsetter ledig kapasitet og at advokatene har kunnskap på området.
  • Private forhold hos eiere og ansatte omfattes ikke av jushjelpen.
  • Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.
  • Prat med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet.
  • Våre advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av medlemsvirksomheten

SMB Norge har etablert strategisk samarbeid med advokat Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, et forretningsjuridisk advokatfirma. Med dette mener vi at vi alltid søker å utvikle og skape de best tenkelige løsninger gjennom kontinuerlig samarbeid med dyktige jurister som kan hjelpe medlemmene våre.

Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB Storløkken AS var etter at han ble utdannet jurist utvalgssekretær for dagens aksjelov som trådte i kraft 1. januar 1999. Grønland har skrevet flere bøker og artikler om aksjelovgivningen og andre selskapsrettslige utfordringer. Han har både som advokat og som styremedlem i mer enn et tosifret antall selskaper håndtert utfordringer knyttet til investorer, økonomi og forretningsutvikling. I tillegg til utdannelsen ved Universitetet i Oslo har han også tatt videreutdanning ved Harvard.

Karl-Anders Grønland

Bakgrunn:

Karl-Anders Grønland er partner i Storløkken. Han jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger, og var i sin tid sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i NOU 1996:3. Grønland står bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter.

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening Grønland besitter flere styreverv i norske og utenlandske selskaper. Han er også oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen selskapsrett.