SMB Norge har fått gjennomslag for bedre rammebetingelser ved eksport til Ukraina

I budsjettendringene av statsbudsjettet for 2023 har regjeringen valgt å lytte til SMB Norge og fremmer endringer knyttet til eksportfinansiering.

– Det er veldig gledelig at vår dialog med regjeringen og næringsministeren har ført frem. Det er viktig at norske bedrifter som ønsker å drive investeringer i og handel med Ukraina i dagens situasjon får en ordning som gjør dette mulig, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: SMB Norge deltok på generalforsamling i SME United

Siden det er høy risiko knytte til investeringer i Ukraina, så benytter bedriftene seg av instrument for risikoavlastning, som innebærer at staten tar en andel av risikoen. Ett av kravene for å nytte seg av ordningen har vært at en bank i landet må delta.

– Siden den private bankvirksomheten i Ukraina nå fungerer dårlig, så har dette kravet nærmest gjort det umulig for bedriftene å nyttiggjøre seg ordningen, og dermed har nok mange bedrifter valgt å avslutte sin virksomhet i Ukraina, sier Rytman.

Regjeringen foreslår nå ovenfor Stortinget at kravet om bank-medvirkning fjernes midlertidig når det gjelder investeringer i og eksport til Ukraina.

Les også: NyAnalyse: Lansering av Ringvirkninger 2023

– SMB Norge gir honnør til regjeringen for dette forslaget som vil medføre at norsk næringslivet i årene som kommer kan bidra i gjenoppbyggingen av Ukraina med kompetanse, teknologi og investeringer, og gir norske bedrifter en trygghet for å fortsette sitt engasjement, sier Jørund H. Rytman.