SMB Norge deltok på generalforsamling i SME United

Torsdag og fredag denne uka deltok direktør Jørund H. Rytman og internasjonal koordinator Åsmund Prytz i SMB Norge på vår europeiske paraplyorganisasjon SME United sin årlige temakonferanse.

I år var teamet “ferdigheter” i tråd med at konferansen fokuserte på “Skills” i SMB-sektoren som et viktig bidrag til EUs European year of Skills.


Internajsonal koordinator (til venstre) og administrerende direktør Jørund H. Rytman (i midten), sammen med kollegaer fra søsterorganisasjonene i Danmark, Sverige og Finland.

EU/EØS området står foran utfordringer når det gjelder tilgang på kvalifisert arbeidskraft og
SMB-sektoren er en viktig arena for å styrke “ferdighetene” til EU/EØSs samlede arbeidsstyrke. SMB Norge har kompetanseutvikling høyt på agendaen og jobber  for at kompetansen i den norske SME-sektoren er så god som mulig, blant annet ved å samarbeide med universiteter, læresteder og andre aktører innen kunnskapsutvikling og kompetanseheving.

Les også: NyAnalyse: Lansering av Ringvirkninger 2023

På fredag ble SMEs generalforsamling gjennomført. Der ble blant annet SME Uniteds prioriteringer for EU-valget i 2024 gjennomgått.

– EU-parlamentet har fått  mer makt i EU i de senere år, og valget i 2024 får helt sikkert betydning for hvordan rammevilkårene for norske småbedrifter blir i årene som kommer. Vi i SMB Norge ønsker våre europeiske kolleger lykke til med valget og krysser fingre for et at næringsvennlige politikere velges inn i EU-parlamentet i 2024, sier administered direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Les også: Vellykket gründerseminar

– Slike arrangement er viktige nettverksarenaer for å knytte kontakter som norske SMBer kan dra nytte av, men også som kontaktskapende arena for nye nettverks prosjekt innen EU.  SMB Norge er nå deltaker i tre EØS-prosjekt, men ønsker også å være en partner og støttespiller inn i ordinære EU-prosjekt sammen med våre søsterorganisasjoner i Europa, sier internasjonal koordinator i SMB Norge Åsmund Prytz.

President Petri Salminen fra Finland ble gjenvalgt som styreleder.