Nytt Næringspolitisk Program 2023-2025

Kongressen i Arendal 12. – 13. august 2023 vedtok enstemmig SMB Norge sitt nye næringspolitiske program for perioden 2023-2025.

Programmet inneholder politikk innen en rekke saksområder, som er viktige for små og mellomstore bedrifter og som vil legge til rette for økt verdiskapning.

Les også: Kongressen 2023 gjennomført og nytt Forbundsstyre på plass

Kongressen vedtok ti punkter som våre prioriterte saker kommende to år – for å styrke din bedrift:

  1. Endre sykelønnsordningen gjennom å fjerne arbeidsgiverperioden og redusere sykelønnen til 80 prosent fra og med første fraværsdag.
  2. Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
  3. Redusere arbeidsgiveravgift og differensiere denne etter bedriftens størrelse.
  4. Gjøre det enklere for småbedrifter og lokalt næringsliv å delta i offentlige anbud. Nasjonal terskelverdi for kunngjøring av anbud må justeres tilbake fra NOK 1,3 mill. til NOK 500.000.
  5. Myndighetene må sørge for stabil elektrisk kraft til en rimelig pris for norske små og mellomstore bedrifter.
  6. Fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på lønninger over kr 750 000.
  7. Politikerne må prioritere samferdsel og infrastrukturløsninger som gjør det mulig å opprettholde spredt bosetting og arbeidsplasser over hele landet.
  8. Fjerne totalforbudet mot innleie av arbeidskraft ved midlertidig behov i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold, samt unntaksregelen om særavtaler med store fagforeninger.
  9. I det offentlig i større grad vektlegger miljøgevinsten ved å bruke lokale aktører gjennom offentlige anbud.
  10. Forenkle skatteinnbetalingen for enkeltpersonsforetak ved å endre fra forskudds- til etterskuddsbetaling.

I tillegg inneholder programmet politikk på mange områder, og du vil finne mer informasjon i programmet under hvert hovedkapittel.

Les også: Nye æresmedlemmer i SMB Norge

Til Kongressen uttalte næringsministeren at han så frem til å lese det nye næringspolitiske programmet, og SMB Norge ser frem til å oversende dette til han. På vårt neste møte med statsråden og politisk ledelse i Næringsdepartementet vil vi presentere de viktigste sakene – og vårt næringspolitisk program vil bli benyttet i våre møter med sentrale politikere både i regjering og på Stortinget.

Les hele programmet her!