Kongressen 2023 gjennomført og nytt Forbundsstyre på plass

Gjenvalgt styreleder Karl-Anders Grønland holder sin beretning for SMB Norge Kongressen 2023.
Bilde: Gjenvalgt styreleder Karl-Anders Grønland holder sin beretning for SMB Norge Kongressen 2023.

SMB Norge holdt sin Kongress på Thon Hotel Arendal 12. – 13. august 2023. Det var tidenes største Kongress med tanke på antall delegater og deltakere. 60 delegater fra våre 6 regionforeninger og Forbundsstyret samlet seg for å stake ut kursen for SMB Norge de kommende to årene.

Både handlingsplanen og nytt næringspolitisk program skapte en god debatt, og det var mange engasjerte deltakere. Det var bred tilslutning til strategien om at SMB Norge skal være nyskapende og offensiv når det gjelder saker og politikk som er viktig for landets små og mellomstore bedrifter. Vi skal tørre å utfordre etablerte sannheter, og sette bedriftenes rammevilkår på dagsorden.

I tillegg til de politiske debattene så hadde Kongressen fått seg forelagt en rekke endringer av organisasjonens vedtekter. Det blir nå bl.a. opprettet et Landsstyre, for å sikre økte innflytelse og deltakelse fra regionlagene siden Kongressen samlet kun hvert 2. år. Nå skal vi ha et Landsstyre som skal samles mellom kongressene, slik at Forbundsstyret kan få forankret strategi og politikk litt mer hyppig.

Les også: Nye æresmedlemmer i SMB Norge

Det var mange gode kandidater til plassene i Forbundsstyret, og det lover godt for organisasjonen at vi har mange tillitsvalgte som ønsker å gjøre denne jobben.

Styreleder Karl-Anders Grønland ble gjenvalgt for en ny to-års periode. Med seg i Forbundsstyret fikk han som 1. nestleder Yousuf Gilani (region Øst) og 2. nestleder Hilde Apneseth (region Oslo og Akershus). Som medlemmer i styret ble Monjia Mzali (region Vest), Terje Hansen (region Nord), Raaya Johnsen (region Midt) og Stefan Kaarbø (region Sør) valgt. Det betyr at vi nå har et Forbundsstyret hvor alle 6 regioner er representert.

Les også: SMB Norge har blitt medlem i UN Global Compact

Presentasjon av nytt næringspolitisk program vil bli publisert i en nyhetssak litt senere.