Nye konkurstall: – Bekymret over det vi ser

Stadig flere bedrifter konkurs, administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, er bekymret over situasjonen.
Bilde: Stadig flere bedrifter konkurs, administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, er bekymret over situasjonen.

Mens regjeringen «glemte av» strømstøtten for bedrifter i statsbudsjettet, går stadig flere bedrifter konkurs. Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman, er bekymret over situasjonen. 

Ferske tall fra Creditsafe viser en økning i antall konkurser i september, med en oppgang på 10 prosent sammenlignet med året før.

SMB Norges administrerende direktør, Jørund H. Rytman, er bekymret over at dette bare er starten på en bølge som vil toppe seg om ikke næringslivet får strømstøtte i vinteren som kommer.

– Nå ser vi tydelig at mange små bedrifter har enorme utfordringer med å håndtere økningen i pris på kritiske varer og tjenester. Gjennom hele våren og sommeren har vi sett en fortsettende prisvekst i alle ledd av leverandørkjeden. Dette kommer i tillegg til stigende lånerenter og de fortsatt høye prisene på både drivstoff og ikke minst strøm, forklarer  administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Les også: 6 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Krevende økonomiske tid

SMB Norge har vært tydelige på at de ønsker en strømpakke som kan hjelpe hverdagsnæringslivet igjennom den kommende vinteren.

– Det er en krevende økonomisk tid. Det gjelder ikke bare for husholdningene, men også for bedriftene. Bedriftene opplever også økte renter og økte innkjøpspriser, og lavere etterspørsel fra forbrukerne på en rekke områder. For mange bedrifter vil økte kostnader til strøm kunne sette både mange arbeidsplasser og hele bedrifter i fare, og det burde regjeringen innse, sier Rytman.

Stadig flere selskaper går konkurs

329 norske selskaper gikk konkurs i september, en økning på 10% sammenlignet med fjorårets 298 konkurs. Totalt gikk 813 selskaper konkurs i tredje kvartal, noe som gir en økning på 18% sammenlignet med 690 konkurser i 2022. Selv om kvartalets konkurstopp kom i august ser fortsatt daglig leder i Creditsafe Norway, Per Fjærestad, en fortsettende trend med en stabil økning i antall konkurser gjennom hele tredje kvartalet.

Per Fjerestad i Creditsafe (Foto: Creditsafe)

– Nok en gang må vi bare bekrefte at den forventede utviklingen fortsetter, og at stadig flere selskaper går konkurs. Tallene for tredje kvartal viser at vi ligger på et høyere nivå enn de tre foregående årene, men noe lavere enn i 2019. Det blir interessant å se hvordan årets tre siste måneder vil utfolde seg, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Bygg- og anlegg sliter mest

Tallene for kvartalet viser tydelig at det fremdeles er mange virksomheter som sliter i bransjer som detaljhandel og servering. 204 selskaper innen bygg og anlegg gikk konkurs i løpet av årets tredje kvartal, en økning på 25,2% fra fjorårets 163 konkurser.

I kategorien “Oppføring av bygninger” er tallene enda styggere, 124 konkurser, mot fjorårets 84, gir en økning på hele 47,6% i Q3.

– Bygg og anlegg er likevel det store kokurslokomotivet. Det er i dette markedet vi ser flest konkurser, og den største økningen, og da særlig når det kommer til kategorien oppføring av bygninger, fastslår Fjærestad.

Les også: Gründere sliter mer psykisk enn andre arbeidstakere

Påvirkes av mer forsiktige forbrukere

Tallene for kvartalet viser tydelig at det fremdeles er mange virksomheter som sliter i bransjer som detaljhandel og servering. Innen detaljhandelen ble det registrert 104 konkurser i Q3, en økning på 25,3% fra fjorårets 80 konkurser. Innen serveringsvirksomhet gikk 98 selskaper konkurs, en økning på 22,5% sammenlignet med 83 konkurser i samme periode i fjor.

– Felles for detaljhandel, servering og bygg og anlegg er at dette er bransjer som er sterkt forbrukeravhengig. Nå er det dyrtid, og det merkes at forbrukerne har det tøffere. Når vi blir mer forsiktig med hvordan vi bruker pengene våre, påvirker det særlig bransjer som disse, sier Fjærestad.

Kun et fylke med en nedgang i konkurser

Når vi ser på konkursfordelingen på fylkesbasis er det Agder som kommer desidert verst ut i tredje kvartal. 19 konkurser i september gir en økning på hele 138% fra fjorårets åtte, og totalt for kvartalet viser tallene en økning på 81% (49 konkurser i 2023, mot 27 i 2022).

Også landets nordligste fylke, Troms og Finnmark, hadde en svært kraftig konkursøkning i september. 17 konkurser gir en økning på hele 113% fra samme måned i fjor, og bidrar til at konkursøkningen i Q3 ender på 44%.

Vestland var eneste fylke med en nedgang i konkurser i tredje kvartal. 37 konkurser gir en nedgang på 20% sammenlignet med samme periode i fjor. Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Innlandet har hatt en relativt stabil utvikling, med en konkursøkning på henholdsvis to, tre og fire prosent.