Regjeringen har glemt at også arbeidsplasser har en strømregning

Bedriftene er fortsatt glemt når regjeringen foreslår at kun husholdningenes strømstøtte skal forlenges ut 2024. SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, reagerer på dette.

– SMB Norge mener det er kritisk at næringslivet blir glemt når regjeringen snakker om forutsigbarhet i strømprisen. Denne forutsigbarheten burde også gjelde bedriftene, og det er trist at regjeringen ikke ser at folks arbeidsplasser har samme behov for forutsigbarhet som husholdningene, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman.

Les også: Regjeringen gir næringslivet en kald skulder

– Det er en krevende økonomisk tid. Det gjelder ikke bare for husholdningene, men også for bedriftene. Bedriftene opplever også økte renter og økte innkjøpspriser, og lavere etterspørsel fra forbrukerne på en rekke områder. For mange bedrifter vil økte kostnader til strøm kunne sette både mange arbeidsplasser og hele bedrifter i fare, og det burde regjeringen innse, sier Rytman.

Les også: Nå trenger vi et næringslivsopprør!

– Vi konstaterer at terskelverdien for stønad til husholdningene blir satt opp fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar 2024. Så regjeringen sender en økt regning til husholdningene også. Nok et eksempel på at man ikke kan stole på forutsigbarheten regjeringen snakker om, sier Rytman.