Regjeringen med 39 tiltak for vekst i handelsnæringen

foto: Asbjørn Mitusch
Bilde: foto: Asbjørn Mitusch

Regjeringen legger frem 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i varehandelen, hvor den blant annet gjør alvor av forslaget om å fjerne toll- og avgiftsfritaket for varer under 350 kroner. Se intervju nederst i saken.

Les også: Bruker 5 milliarder på gründerforsking

Fredag legger Regjeringen offisielt frem stortingsmeldingen “Handelsnæringen – når kunden alltid har rett”, men allerede i dag lettet Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på sløret under en pressekonferanse i Oslo. 

– Regjeringen vil legge til rette for god omstilling i handelsnæringen innenfor bærekraftige rammer. Målet vårt er en sterk og konkurransedyktig næring også for fremtiden, konstaterer Røe Isaksen. 

Les også: AP-budsjett spenner bein på norske bedrifter

Viktig sysselsetter

Næringsministeren minner om at handelsnæringen bidrar med 10 prosent av den totale verdiskapingen i Norge, og at den dermed er svært viktig for norsk økonomi.

– Med nesten 380.000 ansatte er varehandel den største sysselsetteren i privat næringsliv og er inngangsporten til arbeidslivet for mange, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under en pressekonferanse i Oslo.


– Ved å fjerne 350-kroners grensen blir norsk handelsnæring bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske nettbutikker

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

350- kroners grensen fjernes

Det er første gang den blå-blå regjeringen legger frem en stortingsmelding om handelsnæringen, og blant tiltakene er den allerede varslede avviklingen av momsfritak for varer under 350-kroner, samt reduksjon av sjokolade- og sukkeravgiften.  

– Ved å fjerne 350-kroners grensen blir norsk handelsnæring bedre rustet til å møte konkurransen fra utenlandske nettbutikker, sier Isaksen.

Les også: Norge stadig viktigere for svenske SMB’er

Styrker håndheving av konkurranseloven

I meldingen varsler regjeringen at den også vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av dagligvarer. Isaksen mener konkurransen bør styrkes både blant leverandørene og blant kjedene.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sier isaksen.

Grensebarometer

SSB anslår at nordmenn netthandlet i utlandet for rundt 15 milliarder kroner i 2017. Tallene er imidlertid svært usikre og preget av stor variasjon.  For å få bedre innsikt foreslår Regjeringen å et årlig grensebarometer.

– Økt netthandel fra utlandet og grensehandel har konsekvenser for verdiskapingen og sysselsettingen i handelsnæringen. Vi mangler god statistikk som beskriver utviklingen, sier Isaksen.

Intervju