Norge stadig viktigere for svenske SMB’er

Svensk eksport øker og er nå tilbake på samme nivå som før finanskrisen i 2008. Størst økning ser man innen eksport av varer og tjenester fra SMB-segmentet, hvor Norge blir et stadig viktigere marked.

En fersk rapport som kartlegger veksten i svensk næringsliv viser at stadig flere små og mellomstore bedrifter hos «söta bror» nå beveger seg ut av landet for å treffe nye markeder. Det er også denne eksporten som står for den største verdiøkningen.

Daniel Wiber, Sjeføkonom i Företagarna

Eksport

«Økningen av andelen bedrifter som eksporterer øker mest blant de aller minste selskapene og vi ser at stadig flere selskaper uten ansatte har begynt å eksportere», heter det i rapporten fra «Tilväkstverket».

– Dette er en svært interessant studie ettersom den særlig vektlegger vekst i internasjonal handel for de mindre vekstbedriftene, sier sjeføkonom Daniel Wiber i Företagarna, som er Bedriftsforbundets søsterorganisasjon i Sverige.

Norge nest størst

Ti prosent av svensk eksport gikk i 2017 til Norge, kun slått av Tyskland med 11 prosent. De andre nordiske landene er lenger ned på listen med Danmark og Finland begge på 7 prosent. På importsiden er Norge på en tredje plass og står for 8,5 prosent varer og tjenester sendt inn i landet.

Basert på funnene konkluderer Vekstrådet blant annet med at svenske myndigheter må legge enda bedre til rette for internasjonalisering blant de aller minste selskapene.