Fagnettstedet for SMB-sektoren

flagg

Norge stadig viktigere for svenske SMB’er

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Svensk eksport øker og er nå tilbake på samme nivå som før finanskrisen i 2008. Størst økning ser man innen eksport av varer og tjenester fra SMB-segmentet, hvor Norge blir et stadig viktigere marked.

En fersk rapport som kartlegger veksten i svensk næringsliv viser at stadig flere små og mellomstore bedrifter hos «söta bror» nå beveger seg ut av landet for å treffe nye markeder. Det er også denne eksporten som står for den største verdiøkningen.

Daniel Wiber, Sjeføkonom i Företagarna

Eksport

«Økningen av andelen bedrifter som eksporterer øker mest blant de aller minste selskapene og vi ser at stadig flere selskaper uten ansatte har begynt å eksportere», heter det i rapporten fra «Tilväkstverket».

– Dette er en svært interessant studie ettersom den særlig vektlegger vekst i internasjonal handel for de mindre vekstbedriftene, sier sjeføkonom Daniel Wiber i Företagarna, som er Bedriftsforbundets søsterorganisasjon i Sverige.

Norge nest størst

Ti prosent av svensk eksport gikk i 2017 til Norge, kun slått av Tyskland med 11 prosent. De andre nordiske landene er lenger ned på listen med Danmark og Finland begge på 7 prosent. På importsiden er Norge på en tredje plass og står for 8,5 prosent varer og tjenester sendt inn i landet.

Basert på funnene konkluderer Vekstrådet blant annet med at svenske myndigheter må legge enda bedre til rette for internasjonalisering blant de aller minste selskapene.