AP-budsjett spenner bein på norske småbedrifter

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge
Bilde: SMB Norge-sjef Olaf Thommessen

Dersom Arbeiderpartiets alternative budsjett ble vedtatt ville det fått svært negative følger for landets 200.000 små og mellomstore bedrifter. Det konstaterer Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen.

Arbeiderpartiet presenterte denne uken sitt alternative budsjett hvor de foreslår å øke selskapsskatten, jekke opp utbytteskatten og heve formueskatten. I sum betyr dette en voldsom skatteskjerpelse for landets små og mellomstore bedrifter. 

-Dette er et budsjett som dreper vekst og verdiskaping i privat sektor og som rammer småbedriftene spesielt hardt

Olaf Thommessen

-For norsk næringsliv ville det vært en katastrofe om Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for enkelte av punktene i dette alternative budsjettet. Dette er et budsjett som dreper vekst og verdiskaping i privat sektor og som rammer småbedriftene spesielt hardt, sier Thommessen.  

Umulig regnestykke

90 prosent av norske bedrifter har under 10 ansatte. Dette er hverdagsnæringslivet som driver alt fra gatekjøkken og frisørsalonger til mekaniske verksteder.

De aller fleste av dem jobber beinhardt for å få bedriften til å gå rundt. Likevel klarer de å skape to av tre nye jobber her i landet. Thommessen frykter at svært mange av disse jobbene ville forsvunnet med Arbeiderpartiets forslag.

-For en småbedriftseier er det en utrolig stor avgjørelse å hente inn en ny medarbeider. Man veier vekstmuligheter opp mot kostnader. Med endringene Arbeiderpartiet foreslår så vil det regnestykket umulig kunne gå opp, slår Thommessen fast.