SMB Norge etablerer juridisk utvalg

Mange små og mellomstore bedrifter sliter med å tilpasse seg den stadige økende strømmen av krav og reguleringer. Nå etablerer SMB Norge et juridisk utvalg som skal avdekke områder hvor SMB-sektorens juridiske rettigheter bør styrkes.

Selv om SMB-segmentet utgjør godt over 95 prosent av norsk næringsliv, opplever mange bedriftseiere at lovverket er utformet og tilpasset for de få store virksomhetene. Mens de største bedriftene gjerne har egne juridiske avdelinger som sørger for at selskapet til enhver tid holder seg innenfor lovverket, er det vesentlig mer krevende for de minste å manøvrere seg frem i «jungelen» av stadig nye lover og regler.

Les også: SMB Norge møter programkomiteene

Stort behov

Dette ønsker SMB Norge nå å belyse, og etablerer derfor et eget juridisk utvalg med mål om å gjennomgå ulike områder av lovverket for å avdekke hvor rettighetene til de mindre virksomhetene bør styrkes.

– Vi ser et stort behov for å sikre SMB-sektorens juridiske situasjon her i Norge, konstaterer SMB Norge-sjef Jørund Rytman.

– Det er velkjent at mindre bedrifter med lite ressurser er dårligere rustet enn de store til å håndtere generelle juridiske utfordringer, og ikke minst alle krav fra myndighetene. Jeg har derfor bedt vårt nye juridiske utvalg om å identifisere områder der SMB-sektorens rettigheter kan og bør styrkes, understreker Rytman videre.

Arbeidet til det juridiske utvalget vil lede frem til en rapport som skal overleveres SMB-Norge før sommeren.

Praktisk tilnærming

Det er advokat Silja Dagenborg som har fått i oppgave å lede utvalget. Hun har tidligere også representert SMB Norge i Solberg-regjeringens skatteutvalg (Torvik-Utvalget). Med mange års erfaring fra både Skatteetaten og deretter som advokat med spesialisering innen skatt- og avgift, har hun førstehånds kunnskap om utfordringer som mindre bedrifter møter i hverdagen.

– Vårt mandat er å avdekke områder hvor SMB-sektoren rammes uforholdsmessig hardt av gjeldende lover og reguleringer, og vårt fokus vil være på å identifisere effektive og praktiske løsninger som vil gi umiddelbar effekt for de mindre virksomhetene, sier Dagenborg.

– Jeg er glad for å ha fått med meg en så kvalifisert gruppe advokater til å gjøre denne jobben, legger hun til.

Les også: Tydelig ønskeliste til næringsministeren

Utvalgets medlemmer og ansvarsområder:

  • Catriona McIntyre (Arbeidsrett): Catriona bringer med seg en omfattende kompetanse innen arbeidsrett. Hun vil se nærmere på juridiske problemstillinger knyttet til ansettelsesforhold, arbeidskontrakter, arbeidsmiljø og andre relevante områder.
  • Ketil Sauarlia og Gard Skogstrøm (Selskapsrett): Ketil og Gard vil jobbe sammen for å håndtere selskapsrettslige spørsmål. De har allerede i første møtet presentert en spennende forslag til lovendring, som vi garantert får høre mer om.
  • Silja Dagenborg og Helge Skogseth Berg (Skatt/avgift): Silja og Helge vil lede arbeidet med skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger. Deres ansvarsområde vil omfatte vurdering av skattearter, avgiftsregler, og ikke minst forslag til forenkling av skatteforvaltningsregler som påvirker SMB-bedriftene.