SMB-TV: Er norske arbeidsrettsdomstoler partiske?

SMB Norge er svært kritisk til dagens ordning for utvelgelse av meddommere i arbeidsrettssaker og har klaget Norge inn for Europarådet. I denne sendingen snakker vi med advokat Nicolay Skarning, som fører saken for oss.

Les også: SMB Norge klaget partiske arbeidsrettsdomstoler inn for Europarådet

Da dagens arbeidsmiljølov ble innført på 70-tallet vedtok man samtidig at det i alle norske arbeidsrettssaker skulle velges to meddommere ut fra lister som på forhånd var valgt ut og godkjent av LO og Norsk Arbeidsgiverforening, som er forgjengeren til NHO.

En av tre

Siden den gangen har noen flere organisasjoner fått lov til å stille med egne meddommer, men SMB Norge er ikke blant disse.

– Vi har i mange år jobbet med SMB Norges medlemmer og lagt merke til at når disse har havnet i en konflikt, enten i forbindelse med oppsigelser blitt saksøkt på annet vis, så var det flere eksempler på at motparten stilte opp med en meddommer som de kjente og til og med hadde en organisasjonsmessig tilknytning til.

Få med deg: SMB-TV teller ned til den STORE SMB-dagen 27.juni

– Man satt derfor med en følelse av at man hadde en av tre dommere mot seg før saken i det heletatt hadde startet, forklarer Skarning.

Klagen til Europarådet ble sendt inn våren 2021, og en avgjørelse ventes innen utgangen av 2022. Regjeringen har ved flere anledninger uttalt at de ikke anser at dagens ordning er problematisk. Senest i et skriftlig svar fra Arbeids- og Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

Se hele samtalen med Skarning her: