Hva gjør du som eneste ansatt i eget AS når omsetningen svikter?

Dagpenger

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte.

– I den situasjonen er man både den permitterte som søker dagpenger og samtidig også arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften, forklarer Hedvig Svardal som er leder for SMB Norges juridiske avdeling.

I følge NAV’s definisjon er man selvstendig næringsdrivende når man driver enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap. Som selvstendig næringsdrivende opparbeider du deg ikke rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i foretaket.

Har du imidlertid hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger

“Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger, men arbeidsinntekt fra eget aksjeselskap kan gi rett til dagpenger.”
NAV

Aksjeselskap (AS)

Som ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, og du har som hovedregel like rettigheter til dagpenger som andre arbeidstakere. Her kan du lese reglene for dagpenger og permittering i eget aksjeselskap. Du har imidlertid ikke rett til dagpenger i oppsigelsestiden din.

Permittert og ansatt i eget aksjeselskap

Når du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker. Du kan derfor permitteres, og du kan ha rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen.

Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Må du permittere noen ansatte?  Last ned gratis mal her

Permitteringsgrad

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand

Styreansvar

Helt uavhengig av spørsmålet om man får dagpenger som ansatt eier, er det viktig å huske på styreansvaret og å følge med på likviditetene. Pass på at styret løpende vurderer forutsetningen for fortsatt drift, herunder at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital.

Hvis man driver for kreditors regning som det kalles, kan man havne i et personlig ansvar som styremedlem. I aksjeloven påpekes blant annet at:

  • Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
  • Styret skal holde seg orientert om selskapets  økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 

PS! Visste du at alle medlemmer i SMB Norge får du tilgang til neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal med alt trenger for å organisere og utføre på styrearbeidet i 3 måneder gratis og uforpliktende

Kom i gang med fremtidens styre -og generalforsamlings verktøy