Kan du permittere deg selv i ditt eget AS?

Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som har fått avslag på dagpenger hos NAV etter å ha permittert seg selv.

Forklaringen på dette er ofte at man har permittert seg selv hundre prosent forteller,  Eirik Kollerøy, senioradvokat i Bedriftsforbundet. NAV legger til grunn at man kontinuerlig må jobbe noe for å prøve å få inn kunder og sørge for nødvendig minimumsfunksjoner driftsmessig.
Dersom de øvrige vilkår for dagpenger ved permittering er tilstede vil det kunne øke mulighetene for at NAV aksepterer din søknad om dagpenger, at du ikke permitteres med mer enn 79 pst. arbeidstidsreduksjon.

Les også: SMB’ene bidrar med halvparten av verdiskapingen i Norge!

Sitat fra rundskrivet i lenken nedenfor Del C avsnitt 2.3.3 («Permittering av ansatte i eget AS»)

«Permitteringsårsaken må ses i sammenheng med hva arbeidsgiver selv kan påvirke. I alle bedrifter bør det jobbes kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig arbeid. Hvis eneste ansatt i eget AS, permitterer seg selv en permitteringsgrad på 80 prosent eller mer, vil det i utgangspunktet ikke foreligge rett til dagpenger under permittering..»

Se for øvrig NAVs eget rundskriv:
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/4-7-arbeidsgivers-l%C3%B8nnsplikt-og-dagpenger-ved-permittering

Styreansvar

Helt uavhengig av spørsmålet om man får dagpenger som ansatt eier, er det viktig å huske på styreansvaret og å følge med på likviditeteten. Pass på at styret løpende vurderer forutsetningen for fortsatt drift, herunder at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital. Hvis man driver for kreditors regning som det kalles, kan man havne i et personlig ansvar som styremedlem.
I aksjeloven påpekes blant annet at:

  • Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  • Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.
  • Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
  • Styret skal holde seg orientert om selskapets  økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?