SMB Norge klager partiske arbeidsrett-dommere inn for Europarådet

Foto: Counsil of Europe
Bilde: Foto: Counsil of Europe

SMB Norge har bedt Europarådet gripe inn mot det norske rettssystemet etter å ha avdekket at LO og NHO oppnevner meddommere som konsekvent dømmer i deres favør i arbeidsrettssaker.

Les også: Opprop – La norske bedrifter beholde egenkapital

Jørund Rytman, SMB Norge

Det norske systemet for arbeidsrettssaker stammer fra 1977 og skiller seg markant fra systemene i andre sammenlignbare land. I Norge er det nemlig partene selv som kan foreslå oppnevnelsen av såkalte arbeidslivskyndige meddommere.

Uavhengighet

SMB Norge mener dette gir uheldige utfall, og har klaget saken inn for Europarådet. Påstanden er at norske domstoler opptrer partisk og i strid med artikkel 24 i Den europeiske sosialpakt.

– Det er veldig viktig at domstolene i Norge er uavhengig. Når en småbedrift dras inn i en rettssak, er det viktig at de som skal dømme er 100 prosent uavhengig, og ikke føler en lojalitet til noen av partene, sier Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge.

Rent formelt er det staten Norge som er klaget inn til Europarådet, og Regjeringsadvokaten må nå komme med sitt tilsvar før 31. mai.

Les også: Krever bedre tilbud til gründere som sliter

Bryter mot krav

Det er advokat Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma representerer SMB Norge i klagesaken mot den norske staten. Han understreker at verken LO eller NHO har brutt noen norske lover, men mener at det systemet i seg selv bryter med krav om uavhengige domstoler.

– Dagens system har gitt LO mulighet til å oppnevne egne klienter som meddommere i saker de selv fører for domstolene, noe som truer domstolenes uavhengighet, forklarer advokaten.

Rytman håper Europarådet nå ber Norge om å rydde opp og avvikle systemet.

– Ordningen for oppnevnelse av meddommere i arbeidsrettssaker i Norge er rett og slett ikke uavhengig, konkluderer han.

PS: Visste du at medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang til gratis juridisk rådgivning