Deler ut 21 millioner til næringshager og oppstartsmiljøer

11 aktører i hele landet kan dele 21 millioner kroner i støtte fra Siva. Pengene skal bidra til at enda flere bedrifter kan vokse og omstille seg. Det opplyser Næringsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Les også: Har skapt flere hundre arbeidsplasser – nå gir hun opp

– Norsk næringsliv trenger sterke innovasjonsmiljøer. Gjennom å koble bedrifter sammen, legger vi til rette for at flere kan lykkes, slik at de kan skape arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kjerstin Spjøtvoll
Foto: Siva

Vil hjelpe bedriftene frem

Pengene som deles ut kommer fra Sivas program for næringshager og inkubatorer. 

-Prosjektene vil bidra til at flere bedrifter får tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, sier direktør for innovasjon Kjerstin Spjøtvoll i Siva.

Inkubasjonsprogrammet er rettet mot oppstartsbedrifter. Næringshageprogrammet retter seg mot etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Gjennom programmet kan de blant annet få hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og kommersialisering.

– Jeg er glad for at innovasjonsmiljøer i distriktene vinner fram i en nasjonal konkurranse om midler. Det betyr at flere distriktsbedrifter vil få hjelp til etablering, videreutvikling og vekst. Det er også bra at midlene har en god geografisk spredning, sier kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland.

Les også: Norsk næringspolitikk er rigget og det er de minste som taper!

Flere bransjer

Fire miljøer får støtte til å dekke flere bransjer:

 • Atheno (3 millioner kroner): Bransjeutvidelse til energiløsninger for maritim bruk
 • Kunnskapsparken Helgeland (3 millioner kroner): Bransjeutvidelse til reiselivs- og opplevelsesnæringen
 • Lister Nyskaping (2,1 millioner kroner): Bransjeutvidelse til blå næring (oppdrett, fangst, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav, samt i leveranser av varer og tjenester i tilknytning til dette).
 • Sør-Hedmark næringshage (2,1 millioner kroner): Bransjeutvidelse til skog- og trenæringen.

Større områder

Syv miljøer får støtte til å dekke et større geografisk område:

 • Hallingdal næringshage (1,2 millioner kroner):  Geografisk utvidelse til Hol og Nes.
 • Industriutvikling Vest (2 millioner kroner):  Geografisk utvidelse til Osterøy.
 • KUPA (2 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Ofoten.
 • Næringshagen Midt-Troms (1,35 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Balsfjord, Bardu, Målselv og Salangen.
 • Næringshagene på Voss og i Hardanger (1,5 millioner kroner):  Geografisk utvidelse til Granvin, Ulvik, Ullensvang, Jondal og Odda.
 • Sogn og Fjordane Kunnskapspark sammen med næringshagene i Nordfjord og Sognefjorden (1,5 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.
 • Telemark næringshage (1,5 millioner kroner): Geografisk utvidelse til å inkludere hele Telemark

Bli medlem i SMB Norge

Nå kommer SMB-patruljen