Har du og din bedrift hatt problemer med det offentlige i det siste? Nå kommer SMB patruljen til unnsetning.

I snart 30 år har SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet) stått fremst i kampen mot offentlige papirmøller og lite gjennomtenkte regler som stjeler tid fra jobben bedriftsledere aller helst bør prioritere – nemlig å skape verdier.

Les også: Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Strenge sanksjoner

Det finnes en lang rekke lover og forskrifter som regulerer økonomiske forhold her i landet. Det er vanskelig nok å forholde seg til dette som privatperson, men starter man en liten bedrift så blir det nærmest umulig.

Store bedrifter har hele avdelinger som sørger for at regler følges og frister overholdes. For landets over 200.000 små og mellomstore bedrifter ser virkeligheten imidlertid helt annerledes ut. Man må sørge for å ha oversikt selv.

Klarer man ikke å følge med på alt dette i en travel bedriftshverdag, så venter ofte svært strenge sanksjoner fra myndighetene. Resultatet er at det å drive et lite firma rett og slett har blitt en risikosport.

Vil du vite mer om medlemskap i SMB Norge?

*Gratis juridisk bistand *Nyttige rabattavtaler *Norges beste bedriftsforsikring

Klikk her!

Førstehjelp

Mange bedriftseiere, og kanskje spesielt nyetablerte gründere, møtes av et tungrodd byråkrati og stadig nye politiske vedtak som er forbausende lite gjennomtenkt. Det vil SMB Patruljen gjøre noe med.

SMB patruljen vil reise rundt i Norge for å fange opp «hverdagsnæringslivets» utfordringer med det offentlige. Vi ønsker å bidra med juridisk førstehjelp og politisk rådgiving. Ved å kartlegge SMB’ers opplevelser i møtet med det offentlige kan vi  i SMB Norge dessuten få viktige innspill til vårt videre arbeid med å endre premissene for norsk næringspolitikk.

Gode råd når du og din bedrift trenger det!

SMB-patrulje kan med bistand fra blant annet SMB-advokaten Hedvig Svardal og
Jørund Rytman gi deg gode råd når det er krise.

Her er noen eksempler på saker fra offentlige instanser og byråkrater som dessverre kan være
for firkantede og overivrige:

• Byggesak fra kommunen
• Serveringsbevilling fra kommunen
• Skjenkebevilling fra kommunen
• Tilsyn/besøk/Sak fra Arbeidstilsynet
• Tilsyn/besøk/Sak fra Mattilsynet
• Tilsyn/besøk/Sak fra Skattemyndighetene
• Besøk/sak fra politiet
• En sak (som berører din bedrift) som er til behandling i kommune,
fylkeskommunen, direktorat, Stortinget eller regjering.

 

HAR DU EN UTFORDRING MED DET OFFENTLIGE NÅ?
SMB-patruljen kan hjelpe deg!
Ring oss på 23 35 70 10 eller kontakt oss på [email protected]

Hvorfor være medlem av SMB Norge?

• Gratis juridisk førstehjelp
• Gratis lobbyrådgivning
• Forsikring tilpasset din bedrift med gratis gjennomgang fra en uavhengig
forsikringsrådgiver
• Konkurranseutsetter forsikringene til din bedrift med jevne mellomrom for å
få de beste prisene
• Fasttrack hos Norwegian uansett prisklasse du flyr med
• Sterk politisk talerør for deg som er SMBer
• Tilgang til dokumentmaler og skjemaer du trenger til å drive bedrift
• Gode pensjonsordninger gjennom KLP
• Kurs for medlemmer og medlemspris
• Studieturer til utlandet for å lære mer om eksportmarkeder og andre
forretningskulturer
• Tilgang til mange gode rabattavtaler som f.eks. hotell, fly og drivstoff

Bli medlem i SMB Norge