Vet du hvordan du skalerer?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Alle snakker om å skalere, men det er ikke mange som vet hva det faktisk innebærer. Mange selskaper tror de er klare før de er det. Hvordan går du fram for å forvandle en ambisjon om vekst til en plan som faktisk får deg dit?

– Du kan ikke skalere før du har gode rutiner på plass.

Sarah Lerche i Escalon Services har lang erfaring med å få oppstartsselskaper fra zero til zillion. Hun vet mer enn de fleste om hvor viktig det er å ha en god plan på plass før man gyver løs på drømmen om skalering.

– Skalering handler om å gå fra å være fem ansatte til å være 100, eller det handler om å gå fra å ha 100 brukere til å få én million. Planen er kanskje at skaleringen skal gjennomføres på 18 måneder. For å få til å vokse så fort, må du omsette strategien til et taktisk «roadmap» eller veikart.

– Hvordan da?

– Si du vil ha én million flere brukere. Da må du kanskje ansette hundre nye medarbeidere. Men hvordan gjør du det? Er jobbeskrivelsene på plass, og hvor skal du finne de nye ansatte? Hvor mange CV-er må du lese? Mange av disse tingene kan ikke gjøres manuelt. Noe av det må automatiseres, gjerne så mye som mulig. Men hvem står for å finne ut hva som kan og skal automatiseres? Og hva betyr det at du plutselig får hundre nye ansatte – hvor skal de sitte?

Puh! Det er mange spørsmål. Og dette handler bare om de ansatte.

I tillegg kommer veksten i brukere. Hvordan skal du få til det? Kan nettstedet ditt takle så store mengder? Må du migrere? Hvordan skal du snakke med så mange kunder? Det er stor forskjell på å drive et community med hundre brukere, for eksempel, enn et community med én million.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Fra strategi til taktisk «roadmap» eller veikart

Spørsmålet er altså: Hvordan kan skalering gjennomføres – både finansielt og i praksis? I følge Lerche handler det altså om å lage seg en detaljert plan, gjøre smarte valg og etablere gode rutiner fra starten av.

 

– Man må bygge digitale løsninger og rutiner som kan repeteres om igjen og om igjen, mest mulig automatisk slik at de tåler store mengder trafikk, kunder og ansatte. For å få til det, må man bryte problemstillingene ned i mindre deler, og gå gjennom både dine teknologiske løsninger og hvilke samhandlingsplattformer dere bruker, for at de ansatte skal fungere i sine rolle. Ofte er det selskapets CEO eller CFO som har ansvaret for dette taktiske arbeidet.

Men forskjellige selskap har forskjellige utfordringer, understreker Sarah Lerche.

– Spørsmålet som må stilles er: Hvilken retning skal det skaleres i? Forskjellige firmaer skalerer i ulike retninger. Selv om det er likheter i måten det gjøres på, må det også tilpasses. Vi i Escalon Services kan lede et slikt skaleringsprosjekt, både strategisk og taktisk.

– Er det en fordel å få hjelp til å skalere fra noen utenfra selskapet?

 

– Det viktige er å finne noen som kan det, så du slipper å finne opp hjulet på nytt. Du må koble de rette ekspertene til de taktiske oppgavene. La oss si du skal gå fra å ha to til å ha femti selgere i firmaet ditt, fordi du gjerne vil gjøre hundre-gangen i inntekter. Hvem skal disse selgerne være? CRM-systemet ditt er kanskje Google Docs, og det har fungert med to selgere. Men passer det til femti? Slik må du tenke på flere områder: Kan det fortsette? Hvordan skal dere kommunisere? Tidligere kunne de to selgerne dine bare rope over gangen til hverandre, men hva nå? Og hvordan sørger du for at de finner seg til rette i firmaet ditt? Et annet spørsmål er hvor fort det skal gå. Og hvordan du kan bruke ressursene du allerede har smartere. Og alt henger igjen sammen med den finansielle planen du har for selskapet.

Ikke gå i skaleringsfella

– Hva er den største risikoen for et selskap som vil vokse?

– At du går dukken. Et slags beste scenario er at du blir et lifestyle company. Det vil si at du tjener penger og har det greit, men du vokser ikke. Hvis du skal bli større, må du ha en ordentlig, levende skaleringsplan. Du skal ikke løse alt fra dag én, men du må ha en plan. Noe kan fungere en tid, før du må justere og se på verktøyene du bruker for å komme et skritt videre.

– Det handler om å skalere bit for bit?

– Det er akkurat det det gjør. Bit for bit. Etter planen.

Ting å tenke på for firmaer med voksesmerter:

  • Du trenger et veikart. Du må lage et taktisk veikart som tar deg fra ambisjon og strategi om vekst – til faktisk å gjøre det.
  • Bryt det ned i milepæler. Still spørsmål til ressursene og rutinene du har. Finn ut om de er rustet for vekst – eller om du må ta grep og justere.
  • Finn en balanse. Du vil gå fra x antall kunder til det tidobbelte. Finn ut hvordan du skal håndtere dette uten å øke kostnadene tilsvarende.
  • Gå ledelsen etter i sømmene. Finn ut om du har de riktige folka på de riktige plassene. Det kan hende du trenger ferske øyne – eller bytte rundt på lederne du allerede har.
  • Sjekk verktøyene dine. Undersøk om verktøyene du har tåler økte kundegrupper. Det er stor forskjell på å drifte et customer community med 100 og ett med 1 000 000 brukere.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]