Fagnettstedet for SMB-sektoren

Dokumentmaler

Få gratis tilgang til alle våre dokumentmaler.
Maler du får tilgang til:
 • Agenturavtale – eksempel
 • Advarsel mal
 • Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling
 • Arbeidsavtale midlertidig
 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp)
 • Arbeidstakeroppfinnelser – mal for arbeidsgivers opsjon på denne
 • Avskjed – mal til bruk for avskjed
 • Avtale om kjøp av aksjer (sluttseddel)
 • Avtale om salg/kjøp av næringsvirksomhet
 • Avtale om ikke å ha verneombud i firmaer med færre enn 10 ansatte
 • Avtale om ikke å ha verneombud ved mindre enn 10 ansatte
 • Betalingpåminnelse
 • Drøftelsesmøte – mal for innkalling (arbeidsmiljøloven § 15-1)
 • Drøftelsesmøte – mal for referat / protokoll fra møtet (arbeidsmiljøloven § 15-1)
 • Egenerklæring – mal
 • Enkel innføring i internkontroll
 • Generalforsamling – innkalling
 • Generalforsamling – protokoll
 • Gjeldsbrev – omsetningsgjeldsbrev
 • Arbeidsavtale
 • Gjeldsbrev arbeidstaker – mal
 • HMS egenerklæring
 • Aksjeeieravtale
 • Husleieavtale – bolig
 • Husleieavtale – locale
 • Innkalling til dialogmøte under sykemelding
 • Innkalling til sykeoppfølgingsamtale – oppfølgingsplan
 • Kommisjonsavtale
 • Konsulentavtale
 • Eksempel på aksjeeierbok
 • Eksempel aksjebevis – brev til aksjeeier
 • Mal bestridelse av krav
 • Medarbeidersamtale – eksempel
 • Oppdragsavtale regnskapsfører
 • Oppløsning og avvikling av AS/ASA
 • Oppsigelse – mal for oppsigelse utenfor prøvetid
 • Oppsigelse i prøvetid – mal for formriktig oppsigelse i prøvetid
 • Permitteringsvarsel – mal
 • Personalhåndbok – eksempel
 • Salgsavtale løsøre med salgspant
 • Selskapsavtale – ansvarlig selskap
 • Selvskyldnerkausjon
 • Sluttavtale
 • Stiftelsesdokument med vedtekter
 • Styreinstruks AS
 • Styremøte – innkalling AS og ASA
 • Styremøte-protokoll
 • Styremøte protokoll – AS og ASA (ikke enestyre)
 • Taushetserklæring
 • Taushetsplikt – omfattende
 • Varsel om inndragning av egenmeldingsretten
 • Veileder i entrepriserett
 • Veileder i kontraktsrett
 • Veileder i leie av næringslokale
 • Veileder i permittering og nedbemanning
 • Veileder i selskapsrett
 • Veileder i skatt og merverdiavgift
 • Om vikarbyrådirektivet og nytt i arbeidsmiljøloven
 • Velferdspermisjoner – eksempel på retningslinjer

Les om medlemskap i SMB Norge

Gjør som 5500 andre og bli medlem av SMB Norge - Bli med og få del i alle fordelene