Digiflow – IT-tjenester tilpasset SMB

Martin Talseth, Sales Advisor i Digiflow, sier at Digiflow har som ambisjon om å bli den ledende leverandøren av IT-tjenester til SMB-markedet.
Bilde: Martin Talseth, Sales Advisor i Digiflow, sier at Digiflow har som ambisjon om å bli den ledende leverandøren av IT-tjenester til SMB-markedet.

Digiflow

 

 

Digiflow har som ambisjon om å bli den ledende leverandøren av IT-tjenester til SMB-markedet. Derfor jobber de for å gjøre IT-hverdagen enklere, tryggere og mer forutsigbar for små og mellomstore bedrifter. Sammen skal vi sette en helt ny standard for IT-bransjen.

Digiflow tilbyr skreddersydde IT-tjenester til små og mellomstore bedrifter. Firmaet ble startet opp i 2009 av Morten Berentsen som ønsket å starte en bedrift som fokuserte på samhandlingsverktøy, og har siden det blitt et av de raskest voksende IT-selskapene i Norge.

– Vi er en totalleverandør på IT-drift. Vi skreddersyr alltid leveransen ut ifra hva din bedrift faktisk trenger, og hensyntar behov og ønsker for fremtiden. Vi leverer driftstjenester som omhandler server- og skytjenester, digitalisering og nettverks- og klientdrift. Sikkerhet er en viktig del av fokusområdene våre, og det punktet hvor vi ønsker å være best i bransjen, sier Martin Talseth, Sales Advisor i Digiflow.

Et voksende IT-selskap

Digiflow har vokst mye siden oppstarten i 2009. De tror selv at mye av suksessen deres kommer fra at de er en totalleverandør på IT som alltid tilpasser seg til hva hver enkelt SMB faktisk har behov for.

– Vi har et veldig klart fokusområde. Det er at vi er SMB fokusert, fullt og helt. Vi har ikke som mål om kjempe om de største kundene med de største IT-leverandørene, men fokuserer på å da bli best og levere et riktig konsept som er tilpasset til SMB-markedet. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å få til dette, noe som resulterte i at vi ble anerkjent som finalist for «Modern Work Partner of the year» og «Digitalization Partner for SMB of the year» av Microsoft Norge i 2023. Dette er et bevis på at vi er i front i bransjen, og noe vi er stolte av sier Talseth.

Digiflow flyttet nylig til større lokaler på Lysaker etter den fantastiske veksten de har hatt.

Videre sier Talseth at en bedrift i vekst må være god på omstilling, endring og å omfavne utfordringer som han føler Digiflow har vært dyktig på. Blant annet snakker han om merkeåret 2022 da de ansatte fikk mulighet til å kjøpe seg inn i selskapet, og står nå sammen som eiere av Digiflow.

­– Vi har tro på at reelt eierskap tilfører en ekstra dimensjon av motivasjon og engasjement hos våre ansatte, som sørger for at hele bedriften jobber sammen mot å levere de beste IT-tjenestene til våre kunder sier Talseth.

IT har aldri vært viktigere for SMB

IT og IT-sikkerhet har aldri vært viktigere enn det er i dag, og Digiflow jobber hele tiden med at deres kunder skal være med på de digitale endringene som skjer i markedet. Som Talseth påpeker så er digitale trusler mer avanserte i dag, og kommer til å bli det i fremtiden også. Derfor mener Digiflow at det er ekstremt viktig at små og mellomstore bedrifter henger med på det digitale trusselbildet og sikrer seg mot uønskede hendelser, og det er nettopp dette Digiflow kan bistå med.

– Det er jo først og fremst for å henge med i den teknologiske utviklingen. Du trenger ikke nødvendigvis å være i front til enhver tid, men det å ikke være bevist på IT-sikkerhet og truslene i dag er en stor risiko for alle bedrifter uavhengig av størrelse. Som kunde i Digiflow skal du føle deg trygg på at den tekniske sikkerheten er godt ivaretatt, samtidig som vi jobber proaktivt med kundene våre slik at de er godt rustet mot uønskede hendelser, sier Talseth.

Nøkkelfakta om Digiflow

  • 80 ansatte og 100% ansatteid.
  • Et av de rasket voksende IT-selskapene i Norge
  • Prisvinnende selskap fra partnere som Microsoft, FortiNet og GlobalConnect
  • Totalansvar og fastpris-konsept for en forutsigbar IT-hverdag

Digiflows tilbud til SMB Norges medlemmer:

Digiflow har et fantastisk spesialtilbud til medlemmene i SMB Norge:

  • Rabaterte priser på Digiflow sin standard brukerpakke
  • Gratis IT-analyse for kartlegging av dagens løsning og behov
  • Gode partnerpriser på infrastruktur/arbeidsverktøy

Kontakt oss på:

[email protected]

+47 944 81 144