Bruk av påstander og superlativer i markedsføringen

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Fra tid til annen får vi spørsmål knyttet til bruk av superlativer i markedsføring overfor forbrukere. Det er sentralt å kunne dokumentere det man hevder. Forbrukerombudet har laget en veileder for eiendomsmeglere, som også er relevant generelt og som gir en grei oppsummering av rettstilstanden: Bruk av påstander og superlativer i markedsføringen Dokumentasjonsplikt Alle […]

Nå koster det mindre for arbeidsgiver å permittere

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 1. juli 2015. Og dagpengeperioden for permitterte arbeidstakere forlenges.   Endelig blir permittering igjen et aktuelt virkemiddel for små- og mellomstore bedrifter som trenger å komme gjennom en vanskelig periode. Dette er en betimelig regelendring gjør arbeidsgivers kostnad ved permittering mer til å leve med sier senioradvokat Morten […]

Om arbeidstider, lønn og ferie i forbindelse med påsken og andre helligdager

Mange ansatte ønsker å ta ferie i forbindelse med påsken, mens arbeidsgiver har behov for å holde åpent Et vanlig spørsmål arbeidstider i påsken og andre helligdager er om arbeidstider, lønn og ferie.  Er onsdag før skjærtorsdag er ordinær arbeidsdag?  Kan ansatte kreve å få gå tidlig fra arbeidet? Senioradvokat Bjerkhaug sier til oss at […]

Sentrale tariffavtaler kan påvirke ditt lokale lønnsnivå

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale lønnsforhandlinger dersom bedriften er bundet av tariffavtale, eller følger lønnsbestemmelsene i en tariffavtale? Dersom din bedrift blir / er bundet av tariffavtale som gir arbeidstakeren krav på garantert minstelønn, kan det medføre at bedriften må endre lønnen til de ansatte. Av senioradvokat Morten Bjerkhaug   Garantert minstelønn i […]

Permittering – hva gjelder ved streik hos en oppdragsgiver?

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Dersom det blir streik hos en av dine oppdragsgivere, slik at du ikke kan sysselsette egen ansatte på en rasjonell måte har du mulighet til å begrense eget tap. Av senioradvokat Morten Bjerkhaug Her er spørsmålet vi fikk fra et medlem Spørsmål: Vi har blitt varslet om mulig streik hos vår oppdragsgiver i nær […]

Ansatt som sykemelder seg på inneklemt dag – må du betale?

for denne

Ansatt som sykemelder seg på inneklemt dag Hver vår kommer det normalt en del arbeidsdager som er såkalte inneklemte dager, ved at de faller mellom en bevegelig helligdag og en helg.  SMB Norges advokater får jevnlig spørsmål fra arbeidsgivere som opplever at ansatte som sykemelder seg på inneklemt dag etter å ha fått avslag på […]

Om ferie og sykdom på 2 minutter

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.   Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat […]

Den nye regjeringsplattformen – hva betyr den for deg?

SMB Norge gleder seg over at flere av våre synspunkter har tydelig blitt hørt av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hva angår flere viktige politiske saker. SMB Norge har tydelig blitt hørt blant annet om å øke bunnfradraget i formueskatten, reduksjon /tak på eiendomsskatt, signalet om sykelønn og det å gjøre det enklere for små og […]

Nå digitaliseres sykmeldingen

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Nå åpnes det for at bedrifter kan ta imot sykmelding digitalt. Ordningen passer best for små- og mellomstore bedrifter enn så lenge, men utvikles slik at det på sikt vil gjelde for alle.   29. septmber 2016 startet NAV arbeidet med å digitalisere deler av sykmeldingen. Ordnignen passer enn så lenge best for små-og […]

Innkjøp fra utlandet – husk de nye reglene fra neste år

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Er du momsregistrert, må du huske å beregne innførselsmerverdiavgift på innkjøp fra utlandet.   Du har vel fått med deg de nye reglene for innførselsmerverdiavgift? Du som er mva-registrert må beregne og bokføre merverdiavgift på varekjøp fra utlandet, og rapportere avgiften i den nye mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave.   Tolldeklarasjon, ikke varefaktura Ved […]

GDPR – med denne sjekklisten er du beredt

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] De nye personvernreglene (GDPR) som snart trer i kraft gir flere og strengere plikter enn før. Er du klar? Her får du tipsene du trenger.   De nye personvernreglene (GDPR) som snart trer i kraft gir flere og strengere plikter enn før. EUs forordning for personvern er det som skal erstatte det vi i dag […]

EU vil gi SMB’er lettere tilgang til forsvarskontrakter

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]EU-kommisjonen la forrige uke frem et forslag som vil gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å by på potensielt svært lukrative kontrakter innen den europeiske fosvarssektoren.   Målet med forslaget er å åpne opp for økt konkurranse i en sektor, som på grunn av strenge reguleringer, har vært utenfor rekkevidde for mange bedrifter. […]