Sentrale tariffavtaler kan påvirke ditt lokale lønnsnivå

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale lønnsforhandlinger dersom bedriften er bundet av tariffavtale, eller følger lønnsbestemmelsene i en tariffavtale? Dersom din bedrift blir / er bundet av tariffavtale som gir arbeidstakeren krav på garantert minstelønn, kan det medføre at bedriften må endre lønnen til de ansatte.

Av senioradvokat Morten Bjerkhaug
 
Garantert minstelønn i en tariffavtale er den laveste grunnlønn en arbeidsgiver kan gi i lønn til arbeidstakere som er omfattet av minstelønnsbestemmelsene i tariffavtalen.
Eventuelle tillegg som skifttillegg, ansiennitetstillegg, kompetansetillegg og så videre kommer normalt i tillegg til / på toppen minstelønnen, såfremt ikke det følger annet direkte av tariffavtalen.
Ofte er det bare minstelønnen som justeres i de årlige lønnsforhandlingene mellom de organisasjonene som er part i avtalene (for eksempel LO og NHO), men det hender også at ulike tillegg blir justert for eksempel ulempetillegg, overtidstillegg, mattillegg m.v.) .
Det anbefales at bedriftslederen studerer tariffavtalens bestemmelser om lønn og tillegg nøye. Det samme gjelder etter at tariffoppgjørene er ferdig forhandlet. Dette så du får med deg eventuelle endringer din bedrift kan være forpliktet til å gi.
Noen av tariffavtalebestemmelsene kan inneholde bestemmelser om at enkelte tillegg slås sammen, på den måten at summen av alle tillegg ikke kan være høyere enn en bestemt sum. Noen tariffavtaler har slike bestemmelser for å unngå at summen av tilleggene av en art blir uforholdsmessig høye.
Dersom en tariffavtale har slike bestemmelser og arbeidsgiver ikke er klar over dette, eller ikke følger slike bestemmelser av andre grunner, kan en følge bli av arbeidstakeren ender opp med å få noe høyere tillegg enn tariffavtalen tar sikte på.
Det normale i forbindelse med at det er fremforhandlet nye minstelønnssatser i de sentrale lønnsforhandlingene, er at arbeidstakerens lønn justeres opp til den nye garanterte minstelønnen. Men dersom din arbeidstakers lønn allerede er X antall kroner høyere enn minstelønnssatsen må du stille deg selv spørsmålet hvorfor det er slik.
Dersom arbeidstakerens grunnlønn har blitt hevet til dette nivået over flere år på grunn av at arbeidstaker har fått individuelle, lokale lønnstillegg, tillegg for dyktighet og lignende, anbefales at du hever arbeidstakers grunnlønn med det generelle tillegget.
Noe annet vil erfaringsmessig kunne gi misnøye blant de ansatte, risiko for konflikt og økt innmelding i fagorganisasjonen da de ansatte ønsker bistand for å sikre seg mot det de ansatte vil kunne oppleve som lønnsnedgang.
 
Medlemmer som har spørsmål til dette tema er velkomne til å ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater på epost: [email protected] eller telefon: 23 35 70 10.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]