Innkjøp fra utlandet – husk de nye reglene fra neste år

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Er du momsregistrert, må du huske å beregne innførselsmerverdiavgift på innkjøp fra utlandet.

 
Du har vel fått med deg de nye reglene for innførselsmerverdiavgift? Du som er mva-registrert må beregne og bokføre merverdiavgift på varekjøp fra utlandet, og rapportere avgiften i den nye mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave.
 

Tolldeklarasjon, ikke varefaktura

Ved innlandskjøp er det innkjøpsprisen på varefakturaen som er grunnlaget for merverdiavgiften. Handler du fra utlandet, er det ikke bare innkjøpsprisen som skal legges til grunn, men også andre kostnader skal inkluderes. Det gjør at varefakturaen gir et mangelfullt grunnlag.
På tolldeklarasjonen finner du varens statistiske verdi som inkluderer tilleggskostnadene. Denne verdien er også regnet til riktig kurs. Det er Tolletatens kurs på innførselsdagen som skal benyttes, og denne vil selvsagt variere fra kursen som er benyttet ved betaling av varefakturaen.

 

Oversikt over alle tolldeklarasjoner i Altinn

Fra 2017 vil Tolletaten tilby en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn Alle virksomheter som har deklarert varer til Tolletaten vil med den nye tjenesten få en månedlig oversikt over alle tolldeklarasjoner tilhørende egen virksomhet.

 

Endringer i tollkreditt

Større importører har ofte tollkreditt, og kan i dag hente ut månedlige kontoutdrag hvor blant annet merverdiavgiften er trukket. Siden merverdiavgift fra neste år inngår i mva-meldingen med forfall annenhver måned, bortfaller behovet for kreditt på merverdiavgiften.
Du kan likevel fortsette å benytte tollkreditten for toll og særavgifter, og da vil du få kontoutdrag på disse som tidligere.
Dersom du kun har brukt tollkreditten til merverdiavgift det siste året, vil Skatteetaten avslutte kredittavtalen så snart alt utestående er gjort opp etter utløpet av 2016. Dette vil du få brev om fra Skatteetaten.
Har du garanti, vil du få den returnert fra Skatteetaten. Om du trenger garanti for toll og/eller særavgifter, får du et brev om nytt garantibeløp.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]