Nå koster det mindre for arbeidsgiver å permittere

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 1. juli 2015. Og dagpengeperioden for permitterte arbeidstakere forlenges.

 
Endelig blir permittering igjen et aktuelt virkemiddel for små- og mellomstore bedrifter som trenger å komme gjennom en vanskelig periode. Dette er en betimelig regelendring gjør arbeidsgivers kostnad ved permittering mer til å leve med sier senioradvokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet.
Fra 1. juli 2015 reduseres antallet dager arbeidsgiver har lønnsplikt, etter at permitteringen har trådt i kraft, fra 20 dager til 10 dager.
I tillegg endres dagpengereglene slik at permitterte arbeidstakere kan få dagpenger ved permittering i inntil 30 uker, mot dagens 26 uker (i løpet av en 18 måneders periode). Dette bringer reglene tilbake til et tidligere nivå, og er nødvendige virkemidler for å hindre at bedrifter mister arbeidskraft i vanskelige perioder. Slik reglen har vært de siste årene har oppsigelse vært et vel så aktuelt virkemiddel for bedrifter som har vært i en vanskelig periode, men nå blir permittering mer aktuelt igjen.
Bjerkhaug sier Bedriftsforbundet er glade for endringen men mener at regjeringen burde vurdert å gå tilbake til nivået ved den økonomiske krisen i 2009, da arbeidsgivers lønnsplikt ble redusert til 5 dager og bedriftene kunne permittere uten lønn i inntil 42 uker.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]