Om ferie og sykdom på 2 minutter

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.

 
Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat Morten Bjerkhaug i Bedriftsforbundet. Arbeidstaker har altså ikke rett på ny ferie (erstatningsferie) dersom man bare er delvis sykmeldt. Som arbeidsgiver er det også viktig å være klar over at det er arbeidstaker som må kreve ny ferie.
Arbeidsgiver har ikke plikt til å ta initiativ til å sørge for ny ferie senere i året dersom arbeidstaker ikke fremmer slikt krav. Det er en annen sak at det kan være god personalpolitikk å opplyse ansatte om denne retten dersom arbeidsgiver blir klar over sykdom hos arbeidstaker, ifølge Bjerkhaug.
 

Syk før ferien tar til

Arbeidstakere som blir syk før ferien tar til kan kreve at hele ferien utsettes til et senere tidspunkt i ferieåret (følger kalenderåret). Man kan ikke kreve utsettelse for bare det antall dager sykdommen varer. Enten må man kreve utsettelse av hele ferien, eller så må man velge å ta ferie mens man er syk.
Bjerkhaug opplyser at mange nok ikke er klar over denne regelen. Det er en annen sak at arbeidsgiver kan velge å gå med på et slik krav dersom det anses mest hensiktsmessig for begge parter. Men arbeidsgiver må være bevisst på at arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september).
For å få rett til ny ferie senere i ferieåret må arbeidstaker sette frem sitt krav overfor arbeidsgiver senest siste dag før den avtalte ferien skulle startet.  I tillegg må sykdommen/arbeidsuførheten dokumenteres med legemelding.
 

Syk i ferien

Også arbeidstakere som blir syke i ferien kan kreve erstatningsferie senere samme år. Merk at arbeidstaker kan kreve et tilsvarende antall dager erstatningsferie som man kan dokumentere at man var 100% arbeidsufør. Blir man syk i løpet av ferien er det altså ikke noe krav om å utsette hele ferien eller ingenting, i motsetning til dersom man blir syk før ferien starter, sier Bjerkhaug.
Tidligere gjaldt et krav om at arbeidstaker måtte være syk i minst 6 dager/1 uke før man fikk rett på erstatningsferie. Dette vilkåret gjelder ikke lenger sier Bjerkhaug. Også kortere sykdomstilfeller gir nå rett til erstatningsferie. Arbeidstaker må kreve slik erstatningsferie «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet er gjenopptatt.
Dersom arbeidstaker er for sen med å fremme sitt krav på ny ferie kan arbeidstaker altså miste denne retten. Loven inneholder ikke en definisjon eller fasit på hvor mange dager man kan vente. Men arbeidstaker bør antakeligvis ikke vente for lenge og heller varsle første dag(er) etter at man er tilbake fra ferie.
Arbeidstaker har jo ingen interesse i å vente med å sette frem et slikt krav overfor arbeidsgiver og bør ikke høres med at man kan vente mange dager eller uker med å fremme kravet. Også for slike tilfeller må sykdommen/arbeidsuførheten dokumenteres med legemelding.
Medlemmer som har spørsmål til dette tema kan ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater på e-post: [email protected] eller telefon: 23 35 70 10.
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]