Om arbeidstider, lønn og ferie i forbindelse med påsken og andre helligdager

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Om arbeidstider, lønn og ferie i forbindelse med påsken og andre helligdager

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mange ansatte ønsker å ta ferie i forbindelse med påsken, mens arbeidsgiver har behov for å holde åpent

Et vanlig spørsmål arbeidstider i påsken og andre helligdager er om arbeidstider, lønn og ferie.  Er onsdag før skjærtorsdag er ordinær arbeidsdag?  Kan ansatte kreve å få gå tidlig fra arbeidet?

Senioradvokat Bjerkhaug sier til oss at onsdag før skjærtorsdag er ordinær arbeidsdag for alle som arbeider på dagtid, men for virksomheter som eventuelt holder arbeidet i gang ut over kveldene gjelder egne regler for denne dagen.

Når har ansatte rett til fri fra jobb?

Onsdag før skjærtorsdag

Onsdag før skjærtorsdag må arbeidet avsluttes kl. 18.00. Arbeid etter kl. 18 er å anse som søndagsarbeid. Det er bare virksomheter som kan drive lovlig søndagsarbeid som kan holde arbeidstakerne på jobb etter kl. 18.00 onsdag før skjærtorsdag. Vilkåret for søndagsarbeid er at arbeidets art gjør det nødvendig.

 

Skjærtorsdag og langfredag

Disse dagene er fridager. Dette følger av at lov om helligdagsfred pålegger ordinære virksomheter å holde stengt. Noen typer virksomheter er unntatt fra disse reglene og kan holde åpent, som for eksempel serveringssteder, hoteller og annet tilknyttet reiselivsvirksomheter, bensinstasjoner med videre, jf. lovens § 5.

Sett deg inn i lov om helligdagsfred her

Påskelørdag

Påskelørdag er også ordinær arbeidsdag, selv om mange tror det er en «inneklemt fridag». Men arbeidet kan bare holdes i gang til kl. 15. Etter kl. 15. kan arbeidet bare holdets i gang dersom det også er lovlig å utføre arbeidet på søndager (arbeidets art gjør det nødvendig).

 

Arbeidstider og lønn på «røde dager».

Arbeidstakere med fast avtalt lønn (årslønn, månedslønn eller ukelønn) har etter sin arbeidsavtale krav på full, ordinær lønn for hele arbeidsuken / måneden selv om arbeidsgiveren pålegges å stenge virksomheten for eksempel skjærtorsdag og langfredag etter lov om helligdagsfred.

Arbeidstakere som er ansatt med avtalt timelønn vil etter sin arbeidsavtale normalt bare ha krav på lønn for timer de faktisk har arbeidet.  Arbeidstaker vil da ikke ha krav på lønn på helligdager på grunn av at de ikke får arbeidet når bedriften holder stengt.

Kort om ferie og sykdom på 2 minutter 

Husk at Tariffavtaler og andre avtaler kan gi andre regler

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsavtalen, interne regler i bedriften, tariffavtaler og andre avtaler kan gi arbeidstakeren andre og bedre rettigheter enn det som følger av denne artikkelen. Arbeidsgivere må alltid sjekke om de er bundet av avtaler som kan gi andre regler.

 

Ferie i uker med helligdager

Dersom en arbeidstaker tar ut ferie på en uke som inneholder bevegelige helligdager så skal arbeidstaker ikke trekkes i feriedager for helligdagene. Dette følger av ferieloven. Men for arbeidstakere som jobber deltid, turnus eller skiftarbeid som medfører at man uansett ville hatt fridager enkelte dager den aktuelle uken gjelder egne regler. I så fall skal dager som arbeidstaker allikevel skulle hatt fri etter arbeidstidsordningen i bedriften ikke føre til redusert uttak av feriedager.

Les om myndighetenes Corona-råd til arbeidsgivere

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.