Bruk av påstander og superlativer i markedsføringen

Påstander som «best, størst, raskest, fantastisk, ledende og utrolig» må kunne dokumenteres ellers blir det bare oppbrukte klisjeer uten kraft. Illustrasjon: HAIV kommunikasjon.
Bilde: Påstander som «best, størst, raskest, fantastisk, ledende og utrolig» må kunne dokumenteres ellers blir det bare oppbrukte klisjeer uten kraft. Illustrasjon: HAIV kommunikasjon.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Fra tid til annen får vi spørsmål knyttet til bruk av superlativer i markedsføring overfor forbrukere. Det er sentralt å kunne dokumentere det man hevder.

Forbrukerombudet har laget en veileder for eiendomsmeglere, som også er relevant generelt og som gir en grei oppsummering av rettstilstanden: Bruk av påstander og superlativer i markedsføringen

Dokumentasjonsplikt

 1. Alle påstander om faktiske forhold som benyttes i markedsføring må kunne dokumenteres, jf. mfl. § 3 annet ledd.
 2. Dette gjelder også påstander som er en del av bedriftens firmanavn.
 3. Dokumentasjon som godtgjør at påstandene er riktige skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer, jf. mfl. § 3 annet ledd. Det vil vanligvis kreves at påstandene kan underbygges av undersøkelser utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse.
 4. Bruk av spørsmålstegn etter en påstand, eller bruk av utsagn som ”vi tror”, ”vi mener” eller tilsvarende, fritar ikke for dokumentasjonsplikten.
 5. All markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig fremstår som markedsføring, jf. mfl. § 3 første ledd.

 

Bruk av superlativer i markedsføringen

En påstand om å være ”best”, ”størst”, ”ledende”, ”nummer én” eller lignende, uten nærmere spesifikasjon av hva utsagnet refererer seg til, anses som en generell påstand. Ved bruk av slik påstand må annonsøren kunne dokumentere riktigheten av påstanden på samtlige områder av vesentlig betydning for forbrukerne. For eksempel vil man ved bruk av påstand om å være ”størst” måtte kunne dokumentere at man er størst både med tanke på omsetning, antall formidlinger og antall salgskontorer.
Dersom annonsører som benytter seg av en slik påstand presiserer hvilket område man er størst på, vil også dokumentasjonsplikten begrense seg til dette.

Eksempler på utsagn som har gått igjen i Forbrukerombudets praksis er:

 • ”Byens/landets beste markedsføring”
 • ”Norges største eiendomsmegler”
 • ”Der vi har salget oppnår vi de beste prisene”
 • ”Byens/landets største boligmarked”
 • ”Vi oppnår best pris”
 • ”Vi kjenner markedet best”
 • ”De vet at vi selger boligen raskest”
 • ”Markedets gunstigste eierskifteforsikring”

Bestemmelsen er en lovfesting av praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet vedrørende udokumenterte påstander, jf. Ot. prp. nr. 55 (2007-2008) s. 189.
Markedsrådet fant at bruk av spørsmålstegn etter et utsagn ikke fritok fra plikten til å dokumentere selve utsagnet. Se flere vedtak fra Markedsrådet her: http://www.markedsradet.no/vedtak/
Kilde: www.forbrukerombudet.no

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]