Permittering – hva gjelder ved streik hos en oppdragsgiver?

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Dersom det blir streik hos en av dine oppdragsgivere, slik at du ikke kan sysselsette egen ansatte på en rasjonell måte har du mulighet til å begrense eget tap.

Av senioradvokat Morten Bjerkhaug

Her er spørsmålet vi fikk fra et medlem

Spørsmål:
Vi har blitt varslet om mulig streik hos vår oppdragsgiver i nær fremtid. Vårt selskap blir ikke tatt ut i streik, men dersom våre oppdragsgivere blir rammet av streik, får det konsekvenser for oss. Vi får ikke noe arbeid som vi kan sette våre ansatte på. Hva slags varslingsplikt har vi overfor de ansatte hos oss. Hvem betaler lønn til de ansatte hos oss så lenge streiken pågår. Må vi permittere ansatte som ikke kan sysselsettes, og får de permitterte dagpenger fra NAV fra første dag? Har vi en varslingsplikt til NAV om permittering?
Mvh Ett medlem i Bedriftsforbundet

Her er vårt svar

Adgang til å permittere:
Dersom oppdragsgiveren blir tvunget til innstille driften helt eller delvis som følge av streik vil det kunne ramme din bedrift, slik at du heller ikke får sysselsatt dine arbeidstakere på en rasjonell måte. Skulle din bedrift havne i en slik situasjon, kan bedriften permittere ansatte som ikke kan sysselsettes mens streiken pågår.
Det anbefales at bedriften undersøker om det er mulig å få andre oppdrag andre steder, slik at ansatte kan sysselsettes fremfor å permitteres, før endelig beslutning om permittering tas. Det er ikke anledning til å gi betinget permitteringsvarsel til ansette i egen bedrift dersom permitteringen kommer som følge av streik i annen bedrift.
Dere kan derfor ikke varsle at det blir gjennomført permittering «dersom det blir streik hos den andre bedriften dato så eller slik». Bedriften må derfor avvente situasjonen, og se om det blir streik. Og det må synes klart at streiken i den andre bedriften fører til at ansatte i egen bedrift ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte før man kan permittere egne ansatte.

Ikke krav om 14 dagers varslingsfrist i dette tilfellet

Ved permittering på grunn av streik i annen bedrift, gjelder ikke den ordinære varslingsfristen for permittering (14 dager. Det er derfor adgang til å permittere ansatte når det er klart at man ikke lenger har mulighet til å sysselsette den/de ansatte. Bedriften plikter dog å gi så langt varsel som mulig.

Skriftlig permitteringsvarsel

Permitteringsvarsel anbefales alltid å gis skriftlig, på lik linje med det som følger av Hovedavtalen mellom NHO-LO sine regler om permittering. Dette av bevishensyn. For eksempel på permitteringsvarsel, se Arbeidstilsynet: her (midt i artikkelen).

Dagpenger til permitterte

Ansatte som blir permittert, må ta med seg permitteringsvarselet og melde seg som arbeidssøkere hos NAV for å få rett på dagpenger, og vil kunne få dagpenger etter en venteperiode på tre dager. Den som søker dagpenger får alltid en periode på minst tre dager uten stønad, før man får dagpenger.

Ikke lønnspliktperiode for arbeidsgiver ved permittering på grunn av streik

Ved permittering på grunn av arbeidskamp/streik, har arbeidsgiver ikke lønnsplikt de 10 første dagene av permitteringen, i motsetning til ordinær permittering.

Krav om varsel til NAV

Ved permittering av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager, plikter bedriften å varsle NAV tidligst mulig. Slikt varsel skal sendes NAV senest samtidig med at bedriften innkaller tillitsvalgte/ansatte til drøftinger/informasjonsmøte dersom permitteringen fører til at arbeidstakere permitteres:

  • Uten lønn – eller
  • I mer enn fire uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent

Se lenke til arbeidsmarkedsloven: her.

Dersom noe er uklart eller du har spørsmål til dette temaet, kan medlemmer ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater på: [email protected] eller telefon: 23 35 70 10.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]