Tinkr – innovasjon og bærekraft for alle

Tinkr logo

Tinkr har spesialisert seg på å gjøre bærekraft og innovasjon lett forståelig og effektivt for små og mellomstore bedrifter. Nå har de blitt SMB Norge sin hovedpartner på bærekraft.

Som hovedpartner på bærekraft vil Tinkr bidra aktivt i SMB Norges satsing på området, blant annet gjennom å tilby kurs og rådgivning til alle våre medlemmer, både til de som ønsker å komme i gang med arbeidet og de som ønsker øke ambisjonene sine. Mange er ikke klar over at det i 2024 kommer det en rekke nye bærekraftskrav som kan få vesentlig betydning for økonomien i selskapet. SMB Norge ønsker å bidra til at medlemmene våre er rustet til å møte disse kravene og kan jobbe aktivt med bærekraft så de ikke blir utkonkurrert av større aktører.

Daglig leder i Tinkr Kristian Wengen. Foto: Tinkr.

– Tinkr har som mål å gjøre bærekraftsarbeid tilgjengelig for alle. Og vi vet godt at mange små og mellomstore bedrifter ikke har spesielt mye tid, kapasitet eller romslige budsjetter til å jobbe med dette. Derfor er kursene våre rimelige, effektive og digitale slik at du slipper å reise noe sted for å delta på dem. Alle kursene er også vært praktiske og konkrete, du jobber alltid med egen i bedrift gjennom kurset slik at du ender opp med et resultat når kurset er ferdig, sier.

Bærekraft blir i stadig større grad et konkurransefortrinn for SMB

Å være i forkant når det kommer til bærekraft kan gi små og mellomstore bedrifter et konkurransefortrinn «Vi ser at også de små bedriftene i stadig større grad møter nye eller strengere krav til å dokumentere miljøavtrykket og bærekraftsarbeidet sitt, eksempelvis gjennom rapporteringskrav til store kunder, for å vinne offentlige anbud eller få finansering». 

Seniorkonsulent Kjersti Aarak Tvedt. Foto: Tinkr.

– Det er mye å vinne på å være i forkant og starte med arbeidet nå, før man risikerer å miste en kunde, en anbudskonkurranse eller ikke få den finansieringen man har behov for. Det er nettopp dette vi i Tinkr ønsker å hjelpe bedriftene å unngå, sier seniorkonsulent i Tinkr Kjersti Aarak Tvedt.

Mange av de små og mellomstore bedriftene gjør allerede mye innenfor bærekraft men er ikke alltid så gode på å dokumentere eller snakke om det. I mange tilfeller opplever vi også at de er interessert i å finne ut hvordan de kan bidra enda mer innenfor de rammene de har.  En viktig del av det Tinkr gjør er å hjelpe bedriftene å snakke om og dokumentere bærekraftsarbeidet sitt på en troverdig måte uten at det blir for ressurskrevende, samt hjelpe dem med å prioritere og effektivisere.

De som kan dokumentere det de gjør på bærekraft er de som de neste årene vinner i konkurransen om å selge sine tjenester til det offentlige, til de store bedriftene og til de markedssegmentene som er opptatt av bærekraft, og de blir stadig flere, sier Wengen.

Senke terskelen for å komme i gang

Det er et mylder av ulike begreper, rammeverk, standarder og metoder der ute når det kommer til bærekraft og bærekraftsrapportering. Og det er lett å bli overveldet.  Tinkr mener imidlertid at bærekraft ikke trenger å være så komplisert som man kan få inntrykk av.  Det handler egentlig bare om å forstå hvordan bedriften påvirker miljø og samfunn, både positivet og negativt – og jobbe strukturerte med å redusere eller øke disse påvirkningene, sier Tvedt.

 «Noe av det viktigste vi gjør er å gi bedriftene oversikten og verktøyene de trenger for å komme i gang med og prioritere arbeidet. Vi jobber alltid for å forenkle prosessene slik at det blir håndterbart uavhengig av økonomi, hvor du holder til eller hva slags forkunnskaper du har på området.» 

Nøkkelfakta om Tinkr

  • Opprettet i 2014
  • 13 ansatte
  • 8 kontorer i Norge
  • Tilbyr digitale kurs og rådgivning innen bærekraft og invasjon

Tinkr sitt tilbud til SMB Norges medlemmer

Tinkr tilbyr konsulenttjenester innen innovasjon og bærekraft, herunder også Miljøfyrtårn-sertifisering.

De har laget en kursserie innenfor bærekraft tilpasset små og mellomstore bedrifter. Kursene tilbys til rabattert pris for SMB Norges medlemmer. Kursene kan tas som en serie eller uavhengig av hverandre og består av følgende moduler:

  • Modul 1 Kom i gang med bærekraftsarbeidet: hvilke nye krav kommer og hvordan møte dem på en effektiv måte.
  • Modul 2 Lag din egen vesentlighetsanalyse: Det første steget i bærekraftsarbeidet.
  • Modul 3 Bærekraftstrategi og handlingsplan: En enkel struktur for å sikre handling

For å ta del i tilbudet er det bare å ta kontakt med Tinkr på:

E-post: [email protected]

Telefon: 95 24 06 49