Har DU og din BEDRIFT vært plaget av det offentlige?

Fortvil ikke!

SMB-PATRULJEN

ER HER FOR Å HJELPE DEG!

Ring oss på 23 35 70 10 eller kontakt oss på [email protected]

Å DRIVE BEDRIFT KAN VÆRE EN

RISIKOSPORT..

Det har dessverre blitt svært vanskelig både for enkeltpersoner og bedrifter i Norge å ha full oversikt over alle lover og forskrifter som regulerer økonomiske forhold.

Det er vanskelig nok å forholde seg til dette som privatperson, men tar man med alle lover og regler som landets bedrifter må forholde seg til, blir det nærmest umulig.

Store bedrifter har hele avdelinger som sørger for at regler følges og frister overholdes. For landets over 600.000 små og mellomstore bedrifter er virkeligheten en helt annen.

Kombinert med strenge straffereaksjoner ved forsinkelser og manglende utfylte opplysninger i kompliserte skjemaer, har det å drive et lite firma rett og slett blitt en risikosport.

Mange bedriftseiere, og kanskje spesielt nyetablerte gründere, plages av et tungrodd offentlig byråkrati og stadig nye politiske vedtak som er forbausende lite gjennomtenkt. SMB-patruljen reiser rundt i Norge for å fange opp næringslivets utfordringer med det offentlige. Vi ønsker å bidra med juridisk førstehjelp og politisk rådgivning.

Ved å kartlegge bedriftenes opplevelser med det offentlige kan vi dessuten få viktige innspill til vårt videre arbeid med å endre premissene for norsk næringspolitikk.

SMB-patruljen drives av SMB Norge som er interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter.
Har du noen gang møtt en overivrig byråkrat eller vært offer for et lite gjennomtenkt politisk vedtak eller lov?
TA KONTAKT MED OSS OG FORTELL DIN HISTORIE!
HEDVIG SVARDAL
- Leder av juridisk avdeling i SMB Norge

SMB Norge sin SMB-patrulje kan med bl.a. SMB-advokaten Hedvig Svardal gi deg gode råd når det er krise.

Eksempler på saker fra offentlige instanser og byråkrater som dessverre kan være for firkantede og overivrige:

 • Byggesak fra kommunen
 • Serveringsbevilling fra kommunen
 • Skjenkebevilling fra kommunen
 • Tilsyn/besøk/sak fra Arbeidstilsynet
 • Tilsyn/besøk/sak fra Mattilsynet
 • Tilsyn/besøk/sak fra Skattemyndighetene
 • Besøk/sak fra politiet
 • En sak (som berører din bedrift) som er til behandling i kommunen,
 • fylkeskommunen, direktorat, Stortinget eller regjering.
HAR DU EN UTFORDRING MED DET OFFENTLIGE NÅ?

Ring oss på 23 35 70 10 eller kontakt oss på [email protected]

HVA ER SMB NORGE?

SMB Norge het tidligere Bedriftsforbundet. Interesseorganisasjonen ble etablert i 1992 av bedriftseiere som brøt ut og var misfornøyd med prioriteringene til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Disse bedriftseierne opplevde at NHO først og fremst ivaretok de største bedriftenes interesser. Derfor valgte de å stifte Norsk Bedriftsforbund. I 2019 skiftet vi navn til SMB Norge.

SMB Norge er den eneste interesseorganisasjonen som kun taler de små og mellomstore bedrifter sin sak.

SMB Norge er også medlem av de europeiske interesseorganisasjonene SMEunited og European Entrepreneurs CEA-PME som representerer alle små og mellomstore bedrifter i hele europa.

Les mer om SMEunited på www.smeunited.eu
Les mer om European Entrepreneurs: www.european-entrepreneurs.org

Konkurstall bekymrer SMB Norge
Jørund Henning Rytman
Administrerende direktør i SMB Norge
HVORFOR VÆRE MEDLEM I SMB NORGE?
 • Gratis juridisk førstehjelp.
 • Gratis lobbyrådgivning. 
 • Forsikring tilpasset din bedrift med gratis gjennomgang fra en uavhengig forsikringsrådgiver.
 • Konkurranseutsetter forsikringene til din bedrift med jevne mellomrom for å få de beste prisene.
 • Sterkt politisk talerør for deg som er SMBer.
 • Gode pensjonsordninger gjennom DNB.
 • Kurs for medlemmer til medlemspris.
 • Studieturer til utlandet for å lære mer om eksportmarkeder og andre forretningskulturer.
 • Tilgang til mange gode rabattavtaler som f.eks. hotell, fly og drivstoff.
IKKE MEDLEM AV SMB NORGE?