Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Innkjøp

I samarbeid med innkjøpssjefen lanserer vi nå SMB Innkjøp. Innkjøpssjefen Norge leverer en innkjøpstjeneste til SMB bedrifter som bidrar sterkt til bedre lønnsomhet.

SMB Innkjøp kan spare deg for mye

SMB Norge logo

Vi startet med å hjelpe en rekke bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, men bistår i dag et bredt spekter av virksomheter og bransjer som utfordres med høyt kostnadsnivå og ofte lave marginer.

Vi vet at daglig leder i små- og mellomstore bedrifter som regel har altfor mange oppgaver å ta hånd om, og derfor må prioritere oppgaver som faller inn under kjernevirksomheten.

Vi opplever derfor at vi blir en verdifull støttespiller for daglig leder, som kan avlaste på en del viktige og tidkrevende oppgaver som å reforhandle avtaler, innhente tilbud, hjelpe med finansiering osv.

Visste du at ca. 70% av nyetablerte virksomheter legges ned etter kun 5 år?

I mange av disse tilfellene er det ikke urimelige å tenke seg at manglende likviditet og økonomisk styring har vært en betydelig årsak til avvikling eller konkurs.

Hvor høy andel varekost har du i bedriften? Hva ville det bety for resultatet om den ble redusert med 5%? Hva med 10%?

Når reforhandlet du driftskostnader som for eksempel forsikringer, strømavtale og renovasjon sist?

I tillegg til å jobbe aktivt med dette har vi en rekke fremforhandlete avtaler som vil være et verdifullt supplement for mange medlemmer til SMB sine partneravtaler.

Vi tror at vår kompetanse og markedsinnsikt vil være verdifull for mange bedrifter og gleder oss derfor veldig til samarbeidet med SMB Norge!

Leverandører vi har gode avtaler med:

Som medlem får du tilgang til SMB Innkjøpsportalen hvor du kan benytte deg av gode tilbud fra mange leverandører!

Verdikalkulator – Se hva du potensielt kan spare

I vår verdikalkulator kan du sjekke hvor mye resultatet ditt vil øke hvis du klarer å senke varekosten noen prosent. Hvor mye må du omsette, for å klare tilsvarende resultat ? Legg inn dine egne tall på omsetning, varekost og resultatgrad, og juster deretter på linjen som viser ditt potensial for bedre innkjøpsbetingelser. Da får du en god indikasjon på hvilket potensiale du har for å kunne påvirke ditt resultat.