Samarbeidsavtale med SMB Norge

SMB Norge har inngått partnerskap med Forvaltningshuset for å sikre medlemmer uavhengig og langsiktig finansiell rådgivning.

SMB Norge er en nærings- og interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter i Norge. De er den eneste interesseorganisasjonen som kun jobber for små og mellomstore bedrifter, og har i mer enn 25 år kjempet for å ivareta de mindre bedriftenes interesser og levevilkår.

God langsiktig forvaltning av overskuddslikviditet, samt eiernes og ansattes finanskapital er viktig for SMB Norge sine medlemsbedrifter. De har inngått partnerskap med Forvaltningshuset for å sikre medlemmer en partner for uavhengig og langsiktig finansiell rådgivning.

SMB Norge– Vi ønsket å få på plass en aktør som kan tilby god og uavhengig formuesforvaltning for våre medlemmer, sier Are Jerstad som er salg- og markedssjef i SMB Norge og ansvarlig for partnerprogrammet.

– Det var viktig å finne en landsdekkende og solid aktør som kunne være en langsiktig partner for medlemsbedriftene, eiere og ansatte, legger han til.

SMB Norge har 5000 medlemsbedrifter over hele Norge og arbeider for å forbedre rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter i Norge.

Ser frem til samarbeidet

Adm.dir. i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen, gleder seg til å hjelpe SMB Norges medlemmer og ansatte med å sikre langsiktig finansiell rådgivning.

SMB Norge– Vår visjon er å være den ledende uavhengige og frittstående finansielle rådgiveren og formuesforvalteren i Norge. Vi mener uavhengighet og transparens er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalingene. Dette er også fundamentet i rådgivningsprosessen vår, sier Sivertsen

– Alle våre kunder får en personlig formuesforvalter, som er tilgjengelig og som tar initiativ når det er nødvendig. Vi skjønner at våre kunder er opptatt i sin virksomhet og trenger tilgang på spesialistkompetanse innen kapitalforvaltning, skatt, arv og andre tilknyttede fagområder. Vi skal være den faste partneren for eiere og ledere innen finansiell rådgivning og relaterte temaer, avslutter Sivertsen.