ØNSKER DU ØKT IT-SIKKERHET OG MER EFFEKTIV KOMMUNIKASJON FOR DIN VIRKSOMHET?

Samfunnet opplever en eksplosiv utvikling i antall dataangrep, og statistikken viser at SMB-bedriftene er mer utsatt for angrep enn de store virksomhetene. Samtidig er det slik at over halvparten av mindre virksomheter kaster inn håndkleet innen 6 måneder etter et datagrep, dette betyr at dataangrep uten tvil er den største trusselen vi i dag ser mot virksomheter.

Ifølge Deloitte kommer 91 % av dataangrep inn i virksomhetene via e-posten. I mange tilfeller kan e-postbruk reduseres med 80 %, ved å benytte Verjis moderne krypterte teknologi til internkommunikasjon og kommunikasjon med faste kontakter som kunder og leverandører.

 • Verji er en sikker kommunikasjonsløsning, basert på inviterte og verifiserte
  brukere hvor meldinger og vedlegg er kryptert fra ende-til-ende.
 • Når kommunikasjonen er kryptert, trenger du ikke tenke på om informasjonen som utveksles inneholder personopplysninger med lovkrav til kryptering, fordi identiteten til avsender og mottaker er sikret.
 • Verji er like enkelt å bruke som Messenger, i nettleser eller i mobilapp, men er
  i tråd med GDPR og er uten reklame og falske brukere. Verji gir også en bedre
  organisering og er sikrere.
 • Sammen med kommunikasjonsløsningen får du Verji sikkerhetspakke, som
  veileder ledere og andre ansatte gjennom arbeidet med enkle sikringstiltak i
  bedriften.
 • Sikkerhetspakken inneholder e-bok, sjekklister, instruksjonsvideoer, maler,
  veiledninger og ressurslenker.

Partneravtalen med Verji Tech AS, innebærer at medlemmer nå får en løsning til gunstige betingelser med fri oppstart og opplæring.

Ikke medlem av SMB Norge?