Fagnettstedet for SMB-sektoren

Om Wicklund-Hansen

Wicklund-Hansen (WHI) skaper effektive team. Siden 1979 har WHI jobbet med Ledelsesutvikling, Personprofiler og Rekruttering. Gjennom vårt samarbeid med SMB Norge bidrar vi til å gjøre den menneskelige faktoren mer forutsigbar også for ditt selskap.


“Vi mener at små og mellomstore bedrifter skal ha vel så god tilgang på profesjonell beredskap som de største selskapene.”

Tore Anshus
Daglig leder
CRI Respons

Unikt SMB medlemstilbud på Wicklund-Hansen tjenester

CRI Respons tilbyr en unik fordelsavtale for SMB Medlemmer

CRI Respons har samlet ekspertise på risiko, beredskap og krisehåndtering fra både offentlig og privat sektor i ett og samme selskap. Vi er et tverrfaglig team med sammensatt og internasjonal forretningskompetanse.

Våre rådgivere har bakgrunn fra både politi, forsvar, oljenæring og operasjonell drift, og er svært erfarne med etablering og vedlikehold av beredskap, risikovurderinger og revisjoner.

Vi har gjennom mange år sett hvordan dårlig organisering og mangel på metodikk gjør at kriser blir større enn de behøver. Vår erfaring er at rett handling til riktig tid, kommunikasjon og samhandling er de viktigste faktorene for å sikre at en hendelse ikke eskalerer og holdes under kontroll. Målet vårt er å sikre at kundene våre er så godt forberedt som mulig, slik at driften kan opprettholdes og skader og tap begrenses selv i en krisesituasjon.

Les mer om CRI Respons på crirespons.no
Les gjerne også: 5 ting du bør vite om beredskap

“Vi mener at små og mellomstore bedrifter skal ha vel så god tilgang på profesjonell beredskap som de største selskapene.”

Sosun S. Breitenbach
Public Affairs Director
Ulobby

Reduser risiko og hold hjulene i gang

Med CRI Respons som beredskapspartner er bedriften godt forberedt når krisen inntreffer. Under kan du lese mer om de ulike tjenestene vi leverer.

Info om CRI Respons sine beredskapstjenester:

CRI Respons tilbyr en unik fordelsavtale for SMB Medlemmer

Kontaktskjema til CRI Respons