Avonova logo

LANGTIDSFRISK OG LANGTIDSPRODUKTIV MED AVONOVA ASSIST

avonova hjemmekontor

Hva kan vi tilby medlemmene?

Avonova tilbyr en alt-i-ett-løsning som sikrer at du har full kontroll på alle lovkrav rundt bedriftens HMS-arbeid, at du får en trygg arbeidsplass, at dine ansatte blir stolte av å jobbe i bedriften og at du selv fremstår som en profesjonell arbeidsgiver og leder. Kort fortalt tar vi vare på dine ansatte i alle deler av arbeidsforholdet helt fra de er nyansatt til de en gang slutter. SMB Norge har fremforhandlet en svært gunstig avtale med oss, noe som gir deg et prisavslag på 28% på vårt produkt Avonova Assist, forteller Tom Richard Hansen. Les mer her.

Full kontroll på bedriftens helse og produktivitet

Med løsninger fra Avonova Helse effektiviseres internkontroll av alle lovpålagte HMS-rutiner, tilrettelagt din bedrift og bransje, ved å gi dere:

Full oversikt over alt HMS-arbeid som bedriften har utført

 • Hjelp til planlegging av HMS-oppgaver som skal utføres
 • Alt av skjemaer og maler – tilpasset din bedrift og næringssektor – rett i det digitale systemet
 • Effektivisering av alle HMS-relaterte og lovpålagte oppgaver innad i bedriften
 • Rutiner for å oppfylle alle basiskrav til systematisk HMS i arbeidsmiljøloven

Med Avonova Assist får bedriften langt mer enn et bevis å fremlegge for arbeidstilsynet.

Avonova Assist er en komplett metode som skaper profesjonelle arbeidsgivere med tryggere arbeidsplasser og som gjør de ansatte stolte av bedriften.  Dette fører til økt produksjon, og reduksjon av kostnader til sykefravær og konflikter. Bra for de ansatte, best for bunnlinja og bedriften.


«Vi valgte denne løsningen fordi den er digital, rimeligst og best egnet for oss og vår type bedrift.»
– Kim Morbech, SMC Service AS

Avonova Assist koster det samme som 2 dagers sykefravær 

For å oppnå varig reduksjon i sykdom og helseplager er det essensielt å forstå sammenhengene mellom sykefraværet, bedriftens innsats ovenfor enkeltindividet og det overordnede HMS-arbeidet. Da holder det ikke med et par nedstøvede HMS-permer i skapet og oppmøte på et kurs i ny og ne. Nei, da er det kontinuerlig innsyn og innsikt som gjelder.

Derfor er medlemskapet med Avonova Assist rigget som en abonnementsløsning som inkluderer nødvendige arbeidsmiljøverktøy og tjenester fra Avonova Helse.  Kontra å forsikre arbeidstakere mot uhell eller helseplager vil Avonova være en samarbeidspartner som hjelper bedriften med å forebygge og planlegge det ukjente. For de fleste bedrifter tilsvarer prisen en dag eller to sykefravær per ansatt eller litt mer engasjerte medarbeidere.

Ved å kombinere vår bedriftshelsetjeneste med godt over 20 arbeidsmiljøverktøy – i en og samme løsning – hjelper vi ledere med å få ansatte som føler seg ivaretatt.

Et lite utvalg av disse verktøyene inkluderer:

 • Nødvendig oppfølging og dokumentasjon av lover og regler.
 • Lovpålagte kurs-Kurs og arbeidsmiljøopplæringer
 • Fraværshjelp
 • Detaljert ansattregister
 • Helsekontroll for alle ansatte
 • Krisetelefon
 • Risikovurdering
 • Personlig rådgiver

Sykefraværet i Norge var 5,9% i andre kvartal 2020. https://www.ssb.no/sykefratot

Hvorfor skal du velge Avonova Assist?

 • Full kontroll på lover og regler
 • Lavere sykefravær
 • Engasjerte ansatte = Økt produksjon
 • Effektiv hverdag for leder

SMB Norge medlemmer får 28 % rabatt
på Avonova Assist løsningen

Mer engasjerte ansatte – effektiv arbeidshverdag for leder

]Avonova Helse AS har over 500 erfarne HMS-rådgivere og spesialister på samtlige områder innen helse, miljø og sikkerhet. Med over 70 kontorer, fra Kristiansand til Tromsø, er vi der bedriften din er. Både fysisk og digitalt.

Avonova Helse arbeider ut fra forståelsen om at tilfredse og engasjerte medarbeidere skaper en mergevinst for alle virksomheter. Arbeidstakere som trives på jobb yter mer, bidrar mer og strekker seg lengre for at virksomheten skal nå sine mål.  Et godt arbeidsmiljøarbeid er en sentral faktor for å oppnå dette, og er dermed en viktig del av enhvers virksomhets HMS-arbeid.

Det digitale systemet i Avonova Assist kommer til å berike og effektivisere arbeidshverdagen til deg som leder. Her har du tilgang til bedriftens digitale dashboard som kontinuerlig følger med på bedriftens interne helse. Live data strømmer inn fra- og om dine ansatte, slik at du har full kontroll over virksomheten – i sanntid så vel som historikk.

Alt fra risiko og sykefravær, til konfidensielle medarbeiderundersøkelser og timeregistrering finner du her. Samlet på ett sted. Dette åpner opp for å bygge et tillitsfullt forhold og dialog mellom leder og ansatte. Det setter også en standard og klare retningslinjer for gjensidig tilbakemelding angående arbeidssituasjon, balanse, utvikling og samarbeid. Og det er dine ansatte verdt.


“Avonova Assist hjalp oss før, under og etter tilsyn. En veldig betryggende støtte for oss i den prosessen.
Vi har fått på plass alt, med god hjelp fra dere.”

-Arvid Hansen, Komplett tak AS

Brudd på HMS-regler

Ifølge Arbeidstilsynet tronet små og mellomstore bedrifter øverst på lista over virksomheter med flest antall tilsyn i 2019. Det bekymringsverdige er ikke antallet i seg selv, men andelen tilsyn som førte til reaksjon i form av vedtak om pålegg, stans, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Virksomheter med 10-19 ansatte hadde 65% reaksjoner fra arbeidstilsynet etter tilsyn, mens virksomheter med 20-49 ansatte hadde 59%.

Det er klart at brudd på lovpålagte HMS-regler fort blir kostbart for enhver bedrift. Ikke kun fordi brudd øker sjansen for skade, sykemelding og misnøye på arbeidsplassen, men også på grunn av de rettslige konsekvensene det medfører. Dagbøter og politianmeldelser kan komme i kjølvannet av svikt i eget HMS-arbeid. Noe skyldes slurv og unnasluntring, men flest får en smekk på grunn av lite oversikt over egne rutiner og ressurser. Som i seg selv jo er et brudd på arbeidsmiljøloven.

Hvorvidt en bedrift er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller ei, avhenger av bedriftens virksomhet og næring. Men fellesnevneren for alle bedrifter er at arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på̊ alle plan i virksomheten.

Gjøres dette i din bedrift i dag?