Sgb

SMB Norge har etablert strategisk samarbeid med advokat Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB AS, et forretningsjuridisk advokatfirma. Med dette mener vi at vi alltid søker å utvikle og skape de best tenkelige løsninger gjennom kontinuerlig samarbeid med dyktige jurister som kan hjelpe medlemmene våre.

Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB AS var etter at han ble utdannet jurist utvalgssekretær for dagens aksjelov som trådte i kraft 1. januar 1999. Grønland har skrevet flere bøker og artikler om aksjelovgivningen og andre selskapsrettslige utfordringer. Han har både som advokat og som styremedlem i mer enn et tosifret antall selskaper håndtert utfordringer knyttet til investorer, økonomi og forretningsutvikling. I tillegg til utdannelsen ved Universitetet i Oslo har han også tatt videreutdanning ved Harvard.

Karl-Anders Grønland

Bakgrunn:

Karl-Anders Grønland er partner i SGB. Han jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger, og var i sin tid sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i NOU 1996:3. Grønland står bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter.

Medlemskap/verv:

Den Norske Advokatforening

Grønland besitter flere styreverv i norske og utenlandske selskaper. Han er også oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen selskapsrett.