Miljøfyrtårn – noe for meg?

Når:
15 mai 2024
9:00
Sted: Digitalt

Mange bedrifter ønsker å få bedre kontroll på sitt bærekraftsarbeid for å redusere sitt fotavtrykk og for å tilfredsstille krav fra både kunder og finansinstitusjoner.

Miljøfyrtårnsertifisering er en av flere veier å gå for å strukturere og dokumentere arbeidet sitt på både miljø og arbeidsmiljø. I dette webinaret går vi gjennom hva en Miljøfyrtårnsertifisering innebærer, hvor mye som kreves (både av penger og tid) og hva fordelene er.

Vi vil også presentere alternative miljøledelsessystem, samt og andre alternativer å dokumentere ditt bærekraftsarbeid på. Dette vil gi deltakerne et robust grunnlag for å vurdere om Miljøfyrtårn er riktig for deres virksomhet.