Hvordan forberede selskapet på due diligence

Agp logo

Enten selskapet er lite, mellomstort eller stort; det lønner seg å ha gjort due diligence-forberedelser

For noen er ordet fremmed, og kanskje er prosessen ukjent selv om man har hørt ordet. Forretningsadvokatene kaller det for “due diligence”, men på godt norsk mener vi “selskapsgjennomgang”.

En due diligence må som oftest gjennomføres når selskapet selv skal hente penger fra eksterne investorer eller gjennom investeringsbank(er). Andre tilfeller er der alle aksjene eller en større aksjepost skal selges i en transaksjon eller selskapet skal sammenslås (fusjonere) med et annet. Det samme gjelder hvis selskapets aksjer skal noteres på et regulert marked som Oslo Børs eller multilateral handelsfasilitet slik som Euronext Growth, eventuelt i kombinasjon med at noen aksjonærer selger seg litt ned.

Begrunnelsen for en due diligence er ganske enkel; før man kjøper eller tegner aksjer i selskapet, eller før aksjene tillates tatt opp til handel, er det nødvendig med en “kikk under panseret”. Potensielle aksjonærer og investorer vil vite hva de kjøper, at prisen er riktig og at risikofaktorer er synlige eller håndtert. Overholder selskapet vesentlige lover og regler? Har selskapet faktisk rettighetene til programvaren det selger lisenser til? Hvilke forpliktelser har selskapet til banken og har selskapet håndtert skatt og merverdiavgift riktig? Har selskapet mottatt varsler om krav eller kommer en rettssak opp for domstolene rett rundt neste sving?

Mange selskaper vil komme i en situasjon hvor en due diligence må til. Vi ser ofte at ledelsen og andre ansatte blir overrasket over hvor krevende en slik prosess kan være. En due diligence kan oppleves ganske intensiv fordi selskapet ofte har knapt med ressurser og fordi en due diligence kommer i tillegg til ordinær drift og de mange andre tingene som må gjøres. Å samle inn dokumenter, skanne, systematisere, navngi og laste opp i et virtuelt datarom fra scratch tar faktisk ganske lang tid. Dersom selskapet ikke har på plass et dokumentsystem fra før kan det også bli nødvendig å involvere ulike ansatte i større grad enn hva som var tiltenkt eller ønskelig. Om selskapet er bakpå i en prosess hvor due diligence skal gjennomføres kan det føre til utsettelser og i verste fall at prosessen stopper opp.

Om selskapet har alt på stell og kjapt setter sammen etterspurt informasjon oppleves selskapet velsmurt og proft. Orden i sysakene settes pris på av kjøpere og investorer. Vi sier derfor så ofte vi kan til selskaper vi møter at det er en god idé å lage et godt elektronisk dokumentlager helt fra start. Lag gjerne et dokumentlager som er delt inn i de hovedkategoriene man kan forvente i due diligence.

Hovedpunktene for juridisk due diligence vil variere fra type virksomhet, men vil som oftest omfatte følgende hovedkategorier:

  • selskapsrett og selskapsinformasjon; typisk protokoller fra styremøter og generalforsamlinger, firmaattest, styringsinstrukser og andre dokumenter som for eksempel i forbindelse med kapitalinnhentinger
  • ansatte; som et minimum kreves normal oversikt over ansatte og vilkår, opsjonsordning, bonusordning og frynsegoder, pensjonsavtale samt kopi av arbeidskontrakter for ledelse og sentrale ansatte
  • finansiering; vil blant annet omfatte låneavtaler, bankgarantier, leasingavtaler og eventuelle pantstillelser
  • avtaleforhold; vil variere fra selskap til selskap, men leverandøravtaler, kundeavtaler (typisk de 5-10 største), eventuelle standardavtaler- og vilkår, samarbeidsavtaler, konserninterne avtaler og avtaler med nærstående vil gjelde for de fleste
  • fast eiendom og leieforhold; informasjon knyttet til eiet og/eller leiet eiendom, herunder leieavtale, grunnbokutskrift og kjøpskontrakt(er)
  • immaterielle rettigheter; oversikt over registrerte rettigheter som eventuelle patenter, varemerker og domenenavn, uregistrerte rettigheter som eksempelvis software, dokumenter knyttet til kjøp eller overføring av rettigheter, ansattoppfinnelser mv.
  • forsikring; samtlige av selskapets forsikringspoliser og forsikringsavtaler, og eventuelle krav meldt under forsikringene de siste 3-5 år
  • offentligrettslige forhold; vil omfatte tillatelser, konsesjoner, åpenhetsloven, GDPR osv.
  • tvister; både avsluttede tvister, pågående, og potensielle tvister der det eksempelvis er varslet krav mot selskapet.

 

Som et minimum vil det i tillegg til juridisk due diligence også gjøres en gjennomgang av finansielle forhold/skatt og mva, samt kommersiell due diligence. Som et minimum vil det i tillegg til juridisk due diligence også gjøres en gjennomgang av finansielle forhold/skatt og mva, samt kommersiell due diligence. Hold styr på årsregnskap, saldobalanser, skattemeldinger og mva-rapporter. Skriv kanskje klart et notat med beskrivelse av selskapets produkter, viktigste kunder og leverandører og strategien for de neste årene.

***

AGP er et advokatfirma spesialisert innen transaksjoner, kapitalmarkeder og corporate. Bistand knyttet til due diligence er en del av vår kjernekompetanse og vi hjelper dere gjerne med forberedelser.

 

Ketil Enerstad Sauarlia
Ketil Enerstad Sauarlia
Advokat/Partner
+47 41 76 28 07 / [email protected]

 

Christine Sandtangen
Hege Dahl
Advokat
+47 92 82 67 07 / [email protected]

 

Maria Heiberg Styrvold
Maria Heiberg Styrvold
Advokat/Partner
+47 94 13 45 56 / [email protected]

 

 

[1] https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven-en-av-fem-mangler-redegjorelse-pa-nettsidene

 

 

Partnerinnhold av:
Agp logo