Generasjonsskifte som involverer familiebedrifter

Når:
5 juni 2024
15:00
Sted: SMB Norge

SMB Norge inviterer til foredrag om generasjonsskifte – med fokus på familiebedrifter. Dette i samarbeid med advokatfirmaene Nova/Grundekjøn. Foredragsholdere vil være advokatene Erik Rosen (NOVA) og Ole Tellef Grundekjøn (Grundekjøn).

Generasjonsskifter i familier som driver en familiebedrift byr på helt spesielle utfordringer. I løpet av ettermiddagen belyser vi de fleste sentrale problemstillinger:

  • Hva hvis ikke neste generasjon vil drive bedriften videre (eller ikke er egnet til det)?
  • Hvordan ivaretar man andre barn hvis ett av de overtar bedriften?
  • Skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
  • Salg av familiebedrifter

Vi gir innspill til når man bør starte arbeidet med generasjonsskiftet, hvem som bør lede prosessen og hvilke bidragsytere som kan være nyttige å ha med i slike prosesser.

Vi kommer også innom slike gangen i og organiseringen av et eventuelt salg av bedriften ut av familien.

Dette er et rundebordsmøte, dvs. at gjennomgangen vil legges opp slik at det blir rikelig anledning til å stille spørsmål underveis.

Deltakerantallet er begrenset til 14 og de som deltar er forutsetningsvis personer som har et generasjonsskifte der en familiebedrift er involvert. Det er ikke noe problem om dette ligger et stykke frem i tid. Vår erfaring er at det kan være lurt å begynne å tenke på prosessen tidlig slik at man sikrer best mulige valg, familiemessig, operasjonelt og skatte- og avgiftsmessig.