Bootcamp i Bærekraftsrapportering

Når:
13 juni 2024
9:00
Sted: Oslo

HVA:

Bootcamp i Bærekraftsrapportering er en to-dagers workshop der deltakerne får hjelp til å lage sin første bærekraftsrapport og får opplæring i hvordan den nye bølgen av bærekraftsreguleringer kommer til å påvirke små bedrifter i tiden fremover.

FOR HVEM:

Passer for små bedrifter som ikke har kommet i gang med bærekraftsarbeidet, men begynner å merke at kunder og investorer stiller nye krav knyttet til bærekraft. Bootcampen er for bedrifter som ikke er direkte truffet av de nye bærekraftsreguleringene.

HVA FÅR DU:

  1. Bærekraftsrapport: En bærekraftsrapport i tråd med ledende standard for bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter, Nordic Sustainability Reporting Standard, Entry Level.
  2. Opplæring: Kunnskap om hvordan de nye bærekraftsreguleringene vil endre spillereglene i markedet og hva små bedrifter kan gjøre for å opprettholde konkurransekraften.

 

VERDIEN FOR DIN BEDRIFT:

  • Bærekraftsrapportgaranti: Du får en bærekraftsrapport på to dager.
  • Markedets billigste og raskeste bærekraftsrapport for små bedrifter.
  • Introduksjon til bærekraftsreguleringer for dummies: Åpenhetsloven, CSRD, EUs Taksonomi, SFRD og de nye klima- og miljøkravene i offentlig innkjøp.
  • Utviklet for små bedrifter som vil raskt i gang med bærekraftsarbeidet og opprettholde konkurransekraft i anbudsprosesser og i dialog med investorer.

 

PRAKTISK:

  • Dato: 13. og 14. Juni 2024
  • Sted: Oslo
  • Pris: 15.000 NOK per bedrift, maks tre deltakere fra hver bedrift (15% rabatt for SMB-Norge sine medlemmer).
  • Kjøp billett her

 

HVA KAN DU BRUKE BÆREKRAFTSRAPPORTEN TIL?

Eksternt:

→ Gi den til investor som etterspør bærekraftsinformasjon.

→ Bruke den i offentlige og private anbudsprosesser på spørsmål om hvordan dere jobber med bærekraft.

Posisjonere dere mot ulike kundesegnment.

→ Rekruttering.

 

Internt:

Styringsverktøy for å sette bærekraftsmål, følge opp og evaluere arbeidet over tid.

→ Identifisere forretningsmuligheter innen bærekraft.

Kommunisere bærekraftsarbeidet internt i bedriften.

 

*Merk: Vi kan ikke garantere at bærekraftsrapporten i tråd med NSRS vil tilfredsstille alle nye bærekraftskrav. Hvis du er usikker, så ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg med å gjøre en vurdering før du melder deg på. 

 

HVORFOR TRENGER SMÅ BEDRIFTER EN BÆREKRAFTSRAPPORT?

“Men, bærekraftsreguleringene treffer ikke meg…”

Siden bærekraftsreguleringene som oftest ikke treffer de små bedriftene direkte, så er en vanlig oppfatning at de ikke trenger å bry seg. Dessverre har vi dårlig nytt: De fleste bærekraftsreguleringene vil kreve at større selskap rapporterer på bærekraft med informasjon fra mindre bedrifter i sine verdikjeder.

Hvis du har kunder som er større selskap, lån i en bank eller en investor, så er det derfor sannsynlig at de nye kravene vil treffe deg indirekte gjennom nye krav i anbudsprosesser, endrede lånebetingelser og nye forventninger fra investorer. I bootcampen vil vi gi en oversikt over hvilke bærekraftsreguleringer som kommer, hva små bedrifter kan gjøre for å verne om egen konkurransekraft og hvordan en bærekraftsrapport i tråd med NSRS tilfredsstiller de nye kravene. 

OBS! Selv om du ikke er direkte truffet i dag, så er det ingen vei utenom. EU har varslet at alle bedrifter med all sannsynlighet være lovpålagt bærekraftsrapportering innen 2026.

Les mer om ‘Bootcamp i Bærekraftsrapportering’ her

 

PROGRAM:

Dag 1:

→ “The Big 5”: Introduksjon til de nye bærekraftsreguleringene

→ Bærekraftsrapporteringens ABC

→ Introduksjon til NSRS standarden

→ Startpakke: Bærekraft for ditt selskap: KPI-bonanza og bærekraftsstyringssystem

→ Rapportskrivings-café (Del 1)

 

Dag 2:

→ Rapportskrivings-café (Del 2)

→ Oppsett av bærekraftsrapport

→ Veikart: Den bærekraftige veien videre for ditt selskap

→ Feire med øl og pizza

 

OM ARRANGØREN:

Marthe Sofie L. Eide

Tittel: Systemdesigner og medgrunnlegger av TILT Lab

Selskap: www.tiltlab.no

Marthe Sofie er en systemdesigner og bærekraftsrådgiver med spesialisering i ledelse av innovasjonsprosesser i høy kompleksitet, prosessfasilitator, bærekraftsrapportering, bærekraftsomstilling i bedrifter og design av bærekraftige forretningsmodeller. Hun er medgrunnlegger av omstillingsbyrået TILT Lab og ledet utviklingen av Nordic Sustainability Reporting Standard og Amesto Footprints digitale plattform for Åpenhetsloven. 

 

Kaja Koppang

Tittel: Systemdesigner og medgrunnlegger av TILT Lab

Selskap: www.tiltlab.no

Kaja er en systemdesigner og bærekraftsrådgiver med spesialisering i bærekraftsrapportering, bærekraftsreguleringer, systeminnovasjon, endringsledelse og design av bærekraftige forretningsmodeller. Hun er medgrunnlegger av omstillingsbyrået TILT Lab og ledet utviklingen av Nordic Sustainability Reporting Standard og Amesto Footprints digitale plattform for Åpenhetsloven. 

 

TILT Lab:

TILT Lab er et omstillingsbyrå som utvikler, planlegger og gjennomfører ulike prosjekter knyttet til bærekraftig omstilling. En rød tråd i prosjektene er fokuset på å endre det eksisterende systemet mot å bli mer bærekraftig innen alle dimensjonene av bærekraft (klima, miljø, sosialt og virksomhetsstyring). Vi har for eksempel utformet og ledet utviklingen av verdens første standard for bærekraftsrapportering for små- og mellomstore bedrifter, og ledet utviklingen av en digital plattform for bærekraftsrapportering. Videre har vi gjennomført en rekke regulatoriske analyser for aktører slik som Hofseth Aqua og Yara International for å kartlegge hvordan EUs nye bærekraftsreguleringer kommer til å påvirke dem, direkte og indirekte. Flere av våre regulatoriske analyser har munnet ut i politiske forslag og innspill til justering av eksisterende reguleringer.