Er du ditt styreansvar bevisst?

Agp - Kjetil og Maria

-Hvis svaret er nei, kan det i ytterste konsekvens koste deg dyrt! I de siste årene har det vært en kraftig økning av antall styreansvarssaker som har havnet i det norske rettsapparatet. Bare i 2018 ble det registrert 105 styreansvarssaker. Det er særlig i konkurstilfellene at styreansvaret blir aktuelt. Styreansvaret etter aksjeloven er en kjernekomponent […]