– Feriepenger må inn i kompensasjonsordningen

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

Corona-rammede bedrifter har nå store utfordringer med likviditeten. Derfor bør feriepenger til ansatte inkluderes i kompensasjonsordningen når den justeres i mai, konstaterer SMB Norge-sjef Olaf Thommessen. Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning En fersk undersøkelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon viser at en fjerdedel av de små bedriftene (0-9 årsverk) oppgir at de mangler […]

Halverer egenandelen for kompensasjonsordningen

Regjeringen har bestemt seg for å kutte bedriftenes egenandel for kompensasjonsordningen fra 10.000 til 5.000 kroner. Dermed vil 10.000 flere bedrifter vil omfattes av ordningen, sier finansminister Jan Tore Sanner. Les også: 3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning Siden søknadsportalen åpnet for litt over en uke siden har 13.500 bedrifter fått utbetalt støtte. – […]

Ber om coronasvar fra bygg- og anleggsbransjen

Næringsminister Iselin Nybø har invitert en rekke aktører fra bygg- og anleggsbransjen til et innspillsmøte om coronakrisen. Les også: Slike får du tilgang til Innovasjon Norges krisekasse – Bygg- og anleggsnæringen bygger bokstavelig talt landet. Den er en stor sysselsetter, betyr mye for bosetting og er viktig for norsk økonomi, konstaterer Nybø i en pressemelding. […]

3 grep for en mer inkluderende kompensasjonsordning

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge

For mange av de minste bedriftene faller utenfor kompensasjonsordningen slik den fremstår i dag. Dette bør justeres så fort som mulig, konstaterer SMB Norges administrerende direktør Olaf Thommessen. Les også: Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen Kompensasjonsordningen skal hjelpe bedriftene med faste kostnader i en tid der inntektene har stanset opp. Etter at søknadsportalen åpnet forrige […]

Kontantstrøm-analyse: Verktøyet for bedrifter som vil overleve [Gratis Mal]

Hvis du opplever omsetningsfall er dette som å vite hvor mye oksygen du har igjen på dykkertanken når du er under vann. Så viktig er kontantstrømanalysen. → Last ned vår mal for kontantstrømanalyse her! Når inntekter blir borte bruker CFO’er dette styringsverktøyet til å hjelpe bedrifter gjennom en tøff periode. -I det øyeblikket inntektsstrømmen din stopper […]

Finansiering for eksisterende og nye prosjekter

Stein Roar Gjøen

Del 1 – Likviditet og finansiering 2. Finansiering for eksisterende og nye prosjekter Hva med finansiering av prosjekter du måtte utsette eller nye ideer og oppfinnelser du har liggende i skuffen? Hvordan finansiere dette nå? I tillegg til regjerningens kontaktstøttepakke for å dekke løpende utgifter, de omtalte nasjonale støtteordningene2 og fra tiltak Skatteetaten3 finnes det […]

Regjeringen deler ut 20 millioner til studentgründere

Gjennom Forskningsrådet gir regjeringen inntil 20 millioner kroner til gründerprosjekter ledet av studenter ved norske universiteter og høyskoler.  Les også: Innovasjon Norge har krisekasse på 4,7 mrd. Slik får du tilgang I et intervju med NTB sier næringsminister Iselin Nybø (V) at mer “gründermentalitet” vil hjelpe Norge gjennom omstillingsprosessen som vil tvinge seg frem i […]

Viken-kommuner står klare med prosjekter for 4 milliarder

Skjerper miljøkravene i offentlige anskaffelser

En fersk kartlegging viser at kommunene i Viken raskt kan iverksette tiltak for om lag 4 milliarder kroner som vil bidra til å stimulere næringslivet lokalt. Det opplyser KS i en pressemelding torsdag. Les også: Små bedrifter må få bedre tilgang til offentlige kontrakter – Vår kartlegging viser at kommunene i Viken er klare til […]

Krise eller mulighetsmarked – innovasjon og IP i Coronaens tid

Acapo- Kjersti Rogne - Krise eller mulighetsmarked - innovasjon og IP i Coronaens tid

Krise eller mulighetsmarked – innovasjon og IP i Coronaens tid Tiden etter 12. mars 2020 da Norge mer eller mindre stengte ned som et smitteverns- og folkehelsetiltak har vært uvirkelig. Mange bedrifter fikk nærmest handelsforbud og selvstendig næringsdrivende i mange bransjer har opplevd et yrkesforbud. Noen vil måtte lukke dørene for godt, mens andre klarer […]

Posisjonering for fremtiden – om hvordan man kommer styrket ut av krisen

Stein Roar Gjøen

Del 2 – Posisjonering og konkurs Er det mulig å komme styrket ut av denne krisen ved hjelp av immaterielle rettigheter? Hva skjer med bedriftens IPR i «worst-case-scenario» og dersom bedriften er nødt til å begjære konkurs, og hva du må ta høyde for i en slik situasjon? Del 1 med de første to temaer: […]

«Worst case scenario» – konkurs

Stein Roar Gjøen

4. «Worst case scenario» – konkurs   Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs? Immaterielle verdier og rettigheter er en ganske usynlig del av verdiene i bedrifter. På 1980-tallet bestod balansen i fleste norske SMB-bedrifter av 80% materielle verdier, slik som bygninger, maskinparker, varelager, bilparken osv. […]

Krise eller mulighet?

Acapo

Immaterielle rettigheter kan brukes som verktøy for å kunne komme styrket ut av denne krisen. I Acapo har vi har sett på 4 forhold relatert til IP og IPR som mange SMB-bedrifter står i og bør tenke på i dag: Likviditet Finansiering Posisjonering Konkurs Det engelske ordtaket «Necessity is the mother of invention» gjenspeiler den […]